کد خبر: ۵۸۱۱۶۵
تاریخ انتشار: ۱۶:۱۷ - ۱۶ فروردين ۱۳۹۹
به گزارش خبرخودرو، صنایع خودروسازی و قطعه سازی پس از تحریم های آمریکا با مشکل روبرو شدند و بر اساس گزارشی در شهریورماه ۱۳۹۸، اشتغال مستقیم در صنعت قطعه ۵۵۰ هزار نفر اعلام شد که حدود نیمی از آنها در جریان اتفاقات مربوط به تحریم و عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی خودروسازان، تعلیق و یا کار خود را از دست دادند.


به گزارش خبرخودرو، صنایع خودروسازی و قطعه سازی پس از تحریم های آمریکا با مشکل روبرو شدند و بر اساس گزارشی در شهریورماه ۱۳۹۸، اشتغال مستقیم در صنعت قطعه ۵۵۰ هزار نفر اعلام شد که حدود نیمی از آنها در جریان اتفاقات مربوط به تحریم و عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی خودروسازان، تعلیق و یا کار خود را از دست دادند. شرکت صنایع تولیدی کروز در سال گذشته علی رغم همه ی این مشکلات، فرصت را برای خود مغتنم دانست و با افزایش سطح داخلی سازی در مجموعه خود نه تنها تعدیل نیرو نداشت بلکه اشتغالزایی هم در مجموعه خود انجام داد.

کروز با پیشرفت بسیار مطلوب در نهضت داخلی سازی، قطعات مورد نیاز خطوط توليد خودروسازان که از خارج تامین می شد، با عمق ساخت داخل و دانش مهندسان این شرکت بومی سازی کرد. در سال گذشته کروز با افزایش تیراژ تولید و از سوی دیگر با توسعه نهضت داخلی سازی و رشد تولید قطعات، فرصت اشتغال‌زایی برای بیش از 1700 نفر فراهم کرد که این امر با بومی سازی بیشتر قطعات افزایش پیدا خواهد کرد. علاوه بر آن همه ی پرسنل به صورت ادواری و پرسنل جدید در ﺑﺪو اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻄﺎﺑﻖ با اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺿﻮاﺑﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ معاینه شدند و همچنین ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و غربالگری پیشگیری از سرطان سینه در ﺳﻄﺢ ﺷﺮﮐﺖ انجام شد. اجرای طرح رتبه بندی در سطح مشاغل ستادی، پشتیبانی و فنی و مهندسی، مشارکت موثر در اجلاس مسئولین منابع انسانی در مادرید اسپانیا (HR Summit)، ﺗﮑﻤﯿﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴت در سایت 3 و اﺣﺪاث و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪی ﻓﺎﺿﻼب در در سه سایت تولیدی کروز از دیگر فعالیت های منابع انسانی این شرکت در سال 98 بود.

کروز در همه زمان با آموزش مباحث به روز و مطابق با استانداردها و تکنولوژی روز دنیا سعی بر آن دارد تا در راستای افزایش کیفیت و بهره وری، نیروی انسانی متناسب با آن را فراهم سازد و به همین منظور در سال گذشته بیش از 700 دوره آﻣﻮزﺷﯽ و58هزار ﻧﻔﺮ-ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش برای پرستل خود فراهم آورد.

کروز نیروی انسانی را سرمایه های اصلی خود جهت پیشرفت بیشتر در این صنعت می داند که برای جلوگیری از امکان بروز حوادث، ﺑﯿﺶ از 7200 اﻗﺪام اﺻﻼﺣﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ جهت ﮐﻨﺘﺮل ریسک های اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در سه سایت تولیدی خود انجام داد. علاوه بر آن در سال گذشته اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﺮوز در پنج دوره انجام و با ﺑﺮرﺳﯽ های دقیق سیستم صدور پرمیت، امکان اﻧﺠﺎم ایمن 7666 فقره فعالیت های ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ در کروز فراهم شد. این شرکت در راستای حفظ رفاه پرسنل ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ، ﻣﺴﺎﻋﺪت ها و بسته های حمایتی با عنوان های متفاوت ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن خود پرداخت و همچنینﮐﺎرت هایی جهت اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ برای حفظ روحیه و انگیزه بیشتر آن ها اهدا کرد. کروز در سال گذشته بیش از هفت هزار ﻓﻘﺮه وام بدون بهره ی ﺿﺮوري و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ کارکنان خود اعطا و همپنین کاروانی متشکل از پرسنل این بنگاه اقتصادی را جهت شرکت در مراسم اربعین حسینی به کربلای معلی اعزام کرد.

کروز در سال گذشته پس از تایید ورود ویروس کرونا به کشور و با توجه به اشتغال بیش از 12هزار نفر در این مجموعه، از همان ابتدای امر اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با شیوع این ویروس انجام داد. با دستور مدیریت و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه کلیه مراسم ها، همایش ها و دوره های آموزشی متوقف شد و کمیته مدیریت و پیشگیری بیماری کرونا در این شرکت تشکیل شد.

از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه می توان به کنترل سلامت همکاران و کلیه مراجعه کنندگان در ورودی ها، حذف اثر انگشت در تردد کارکنان، توزیع دستکش و ماسک، شناسایی نقاط پر خطر، ضدعفونی کردن سرویس ها، اماکن و تجهیزات عمومی، عدم اجازه حضور پرسنلی که علائم سرماخوردگی و آنفلوانزا دارند، تعطیلی رستوران و نماز جماعت، تهیه دستورالعمل شرایط اضطرار، اطلاع رسانی نحوه مقابله با این ویروس به طرق مختلف، شناسایی کارکنان دارای بیماری خاص و تدوین راهکار نحوه ادامه فعالیت آنها، برگزاری دوره آموزشی مخصوص نیروهای خدماتی و ... اشاره کرد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"