برچسب ها
برچسب: ارزیابی
اخیر دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت در حال...
کد خبر: ۵۳۰۴۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


و تناقض گویی نیست آنها که در ارزیابی خود به...
کد خبر: ۵۳۰۲۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


در ماجرای سفارت عربستان در تهران تحلیل و ارزیابی بنده...
کد خبر: ۵۳۰۲۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


در طول سال تحصیلی بر نحواه فعالیت رانندگان افزود ارزیابی...
کد خبر: ۵۳۰۱۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


زیست و در نهایت با هدف ارزیابی وضعیت دره های...
کد خبر: ۵۳۰۱۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۸


و پولی کشور و نیز با ارزیابی عملکرد دولت و...
کد خبر: ۵۳۰۰۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷


ضرر و زیان شرکت های بیمه؛
های مشخصی را در خصوص ارزیابی راننده و نحوه امتیازدهی...
کد خبر: ۵۳۰۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


در مقابل تقاضای موجود در بازار ارزیابی کرد این در...
کد خبر: ۵۲۹۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷


هم از دست خواهد داد ارزیابی شما درباره کابینه چگونه...
کد خبر: ۵۲۹۹۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶


ارزیابی شما از اشعار این جوانان چیست به نظرتان اشعارشان... چقدر حرفی برای گفتن دارند من اشعار را قوی ارزیابی...
کد خبر: ۵۲۹۸۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶


خبرگزاری ایسنا مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری با اعلام این... ۹ هزار نفر رسید مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری سازمان... و عراقی منجر شد به گفته مدیرکل نظارت و ارزیابی...
کد خبر: ۵۲۹۸۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵


در ازای فروش زمین های مرغوب با ارزیابی غیرواقعی و...
کد خبر: ۵۲۹۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵


پیشنهادش مبنی بر کناره گیری دولت در همین چارچوب ارزیابی...
کد خبر: ۵۲۹۷۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵


این خودروها رانندگی کرده و آن ها را ارزیابی می...
کد خبر: ۵۲۹۷۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴


هستند این روش ارزیابی به ایجاد فضاهای شهری سالم تر... خواهد کرد نتایج ارزیابی های ماهواره ای نشان می دهد... برای ارزیابی سریع خطر چاقی در یک جامعه است این...
کد خبر: ۵۲۹۶۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۲


اینکه مورد ارزیابی شورا نیز قبلا قرار گرفته است در...
کد خبر: ۵۲۹۵۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۲


از پایان مراسم که ارزیابی کردیم 150 اشکال احصاء شد...
کد خبر: ۵۲۹۵۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۲


عرصه فعالیت کرده اند را مورد ارزیابی قرار دهیم نماینده...
کد خبر: ۵۲۹۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۳


ارزیابی کرد علاوه بر این سیاستمداران افسار گسیخته آمریکایی تحریم...
کد خبر: ۵۲۹۴۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱


را وضعیت کسری بودجه ارزیابی کرد و گفت یکی از...
کد خبر: ۵۲۹۴۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱


طراحی و تولید: "ایران سامانه"