برچسب ها
برچسب: اسپورتیج
خودروکیا اسپورتیج ۲۰۱۷ نسبت نسبت به قیمت روز خودرو در۸...
کد خبر: ۵۷۶۱۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲


کیا اسپورتیج با قیمت های بین 750 تا 900 میلیون...
کد خبر: ۵۷۵۶۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵


قیمت نمایندگی تومان کیا سراتو 2018 518,000,000 469,790,000 کیا اسپورتیج... 2017 820,000,000 629,140,000 کیا اسپورتیج 2018 930,000,000 توقف فروش کیا...
کد خبر: ۵۷۲۴۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶


قیمت نمایندگی تومان کیا سراتو 2018 525,000,000 469,790,000 کیا اسپورتیج... 2017 835,000,000 629,140,000 کیا اسپورتیج 2018 950,000,000 توقف فروش کیا...
کد خبر: ۵۷۲۱۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


2018 520,000,000 469,790,000 کیا اسپورتیج 2017 820,000,000 629,140,000 کیا اسپورتیج...
کد خبر: ۵۷۱۴۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


2018 480,000,000 469,790,000 کیا اسپورتیج 2017 790,000,000 629,140,000 کیا اسپورتیج...
کد خبر: ۵۷۰۸۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹


2018 448,000,000 469,790,000 کیا اسپورتیج 2017 705,000,000 629,140,000 کیا اسپورتیج...
کد خبر: ۵۷۰۳۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۲


450,000,000 469,790,000 کیا اسپورتیج 2017 675,000,000 629,140,000 کیا اسپورتیج 2018...
کد خبر: ۵۶۹۶۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳


450,000,000 469,790,000 کیا اسپورتیج 2017 665,000,000 629,140,000 کیا اسپورتیج 2018...
کد خبر: ۵۶۸۹۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶


کیا سراتو 2017425,000,000459,980,000کیا سراتو 2018450,000,000469,790,000کیا اسپورتیج 2017675,000,000629,140,000کیا اسپورتیج 2018780,000,000توقف فروشکیا...
کد خبر: ۵۶۸۲۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


450,000,000 469,790,000 کیا اسپورتیج 2017 675,000,000 629,140,000 کیا اسپورتیج 2018...
کد خبر: ۵۶۷۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱


450,000,000 469,790,000 کیا اسپورتیج 2017 675,000,000 629,140,000 کیا اسپورتیج 2018...
کد خبر: ۵۶۷۲۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵


450,000,000 469,790,000 کیا اسپورتیج 2017 675,000,000 629,140,000 کیا اسپورتیج 2018...
کد خبر: ۵۶۶۷۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


کد خبر: ۵۶۶۰۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳


سراتو 2018 450,000,000 469,790,000 کیا اسپورتیج 2017 700,000,000 629,140,000 کیا... اسپورتیج 2018 800,000,000 توقف فروش کیا اپتیما 2017 640,000,000 توقف...
کد خبر: ۵۶۵۴۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۷


سراتو 2018 460,000,000 469,790,000 کیا اسپورتیج 2017 690,000,000 629,140,000 کیا... اسپورتیج 2018 810,000,000 توقف فروش کیا اپتیما 2017 670,000,000 توقف...
کد خبر: ۵۶۴۵۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


سراتو 2018 460,000,000 469,790,000 کیا اسپورتیج 2017 690,000,000 629,140,000 کیا... اسپورتیج 2018 810,000,000 توقف فروش کیا اپتیما 2017 670,000,000 توقف...
کد خبر: ۵۶۴۳۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


تومان ساندرو ۲۵۰ میلیونی اسپورتیج یک میلیاردی و همه و...
کد خبر: ۵۶۴۱۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


سراتو 2018 460,000,000 469,790,000 کیا اسپورتیج 2017 690,000,000 629,140,000 کیا... اسپورتیج 2018 810,000,000 توقف فروش کیا اپتیما 2017 670,000,000 توقف...
کد خبر: ۵۶۳۷۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۱


کیا سراتو 2018 460,000,000 توقف فروش کیا اسپورتیج 2017 690,000,000... توقف فروش کیا اسپورتیج 2018 810,000,000 توقف فروش کیا اپتیما...
کد خبر: ۵۶۳۳۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶


طراحی و تولید: "ایران سامانه"