برچسب ها
برچسب: زامیاد
r 87,500,000 68,326,000 کوییک اتوماتیک 114,000,000 توقف فروش وانت زامیاد... 89,700,000 67,335,000 وانت زامیاد رادیال 90,500,000 70,135,000 وانت زامیاد گازسوز... ساده 98,900,000 77,300,000 وانت زامیاد دیزل یورو 5 142,000,000 129,880,000...
کد خبر: ۵۷۵۴۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۳


r 88,400,000 68,326,000 کوییک اتوماتیک 114,000,000 توقف فروش وانت زامیاد... 89,700,000 67,335,000 وانت زامیاد رادیال 90,500,000 70,135,000 وانت زامیاد گازسوز... ساده 98,600,000 77,300,000 وانت زامیاد دیزل یورو 5 142,000,000 129,880,000...
کد خبر: ۵۷۵۲۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


r 90,300,000 68,586,000 کوییک اتوماتیک 114,500,000 توقف فروش وانت زامیاد... 88,800,000 67,335,000 وانت زامیاد رادیال 89,700,000 70,135,000 وانت زامیاد گازسوز... ساده 97,500,000 77,300,000 وانت زامیاد دیزل یورو 5 141,000,000 129,880,000...
کد خبر: ۵۷۴۹۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۶


زامیاد 88,500,000 67,335,000 وانت زامیاد رادیال 89,500,000 70,135,000 وانت زامیاد... گازسوز ساده 97,700,000 77,300,000 وانت زامیاد دیزل یورو 5 به...
کد خبر: ۵۷۴۷۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


زودی 68,586,000 کوییک اتوماتیک 115,000,000 توقف فروش وانت زامیاد 88,000,000... 67,335,000 وانت زامیاد رادیال 89,000,000 70,135,000 وانت زامیاد گازسوز ساده... 97,000,000 77,300,000 وانت زامیاد دیزل یورو 5 به زودی 129,880,000...
کد خبر: ۵۷۴۵۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


زودی 68,586,000 کوییک اتوماتیک 115,000,000 توقف فروش وانت زامیاد 85,000,000... 67,335,000 وانت زامیاد رادیال 86,000,000 70,135,000 وانت زامیاد گازسوز ساده... 97,000,000 77,300,000 وانت زامیاد دیزل یورو 5 به زودی 129,880,000...
کد خبر: ۵۷۴۴۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۰


سایز ١۵ تولید شده و بیشتر برای خودرو ریچ زامیاد...
کد خبر: ۵۷۴۲۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸


زودی 68,586,000 کوییک اتوماتیک 114,000,000 توقف فروش وانت زامیاد 83,500,000... 67,335,000 وانت زامیاد رادیال 84,500,000 70,135,000 وانت زامیاد گازسوز ساده... 96,000,000 77,300,000 وانت زامیاد دیزل یورو 5 به زودی 129,880,000...
کد خبر: ۵۷۴۲۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷


زودی 68,586,000 کوییک اتوماتیک 111,000,000 توقف فروش وانت زامیاد 81,000,000... 67,335,000 وانت زامیاد رادیال 82,000,000 70,135,000 وانت زامیاد گازسوز ساده... 92,000,000 77,300,000 وانت زامیاد دیزل یورو 5 به زودی 129,880,000...
کد خبر: ۵۷۳۹۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴


زودی 68,586,000 کوییک اتوماتیک 109,000,000 توقف فروش وانت زامیاد 80,000,000... 67,335,000 وانت زامیاد رادیال 81,000,000 70,135,000 وانت زامیاد گازسوز ساده... 89,000,000 77,300,000 وانت زامیاد دیزل یورو 5 به زودی 129,880,000...
کد خبر: ۵۷۳۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱


زودی 68,586,000 کوییک اتوماتیک 109,000,000 توقف فروش وانت زامیاد 80,000,000... 67,335,000 وانت زامیاد رادیال 81,000,000 70,135,000 وانت زامیاد گازسوز ساده...
کد خبر: ۵۷۳۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۹


زودی 68,326,000 کوییک اتوماتیک 108,500,000 توقف فروش وانت زامیاد 80,000,000... 67,335,000 وانت زامیاد رادیال 80,700,000 70,135,000 وانت زامیاد گازسوز ساده...
کد خبر: ۵۷۳۲۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷


زودی 69,000,000 کوییک اتوماتیک 109,000,000 توقف فروش وانت زامیاد 79,500,000... 67,335,000 وانت زامیاد رادیال 80,300,000 70,135,000 وانت زامیاد گازسوز ساده...
کد خبر: ۵۷۳۰۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


به گزارش خبرخودرو تیراژ تولید شرکت زامیاد از شرکت های... ۲۴هزار و ۱۷۵دستگاه گذشت این عدد کل تیراژ تولید زامیاد...
به گزارش خبرخودرو تیراژ تولید شرکت زامیاد از شرکت های... ۲۴هزار و ۱۷۵دستگاه گذشت این عدد کل تیراژ تولید زامیاد... باعث شد شرکت زامیاد بتواند ضمن تحقق رونق تولید در... عبور کند براساس این گزارش زامیاد به عنوان شرکتی تولید...
کد خبر: ۵۷۲۸۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱


زامیاد 79,200,000 67,335,000 وانت زامیاد رادیال 80,000,000 70,135,000 وانت زامیاد...
کد خبر: ۵۷۲۷۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


زامیاد 79,200,000 67,335,000 وانت زامیاد رادیال 80,000,000 70,135,000 وانت زامیاد...
کد خبر: ۵۷۲۵۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷


زامیاد 79,200,000 67,335,000 وانت زامیاد رادیال 80,000,000 70,135,000 وانت زامیاد...
کد خبر: ۵۷۲۳۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵


زامیاد 79,000,000 67,335,000 وانت زامیاد رادیال 79,700,000 70,135,000 وانت زامیاد...
کد خبر: ۵۷۲۱۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


زامیاد 79,000,000 67,335,000 وانت زامیاد رادیال 79,800,000 70,135,000 وانت زامیاد...
کد خبر: ۵۷۱۹۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


زامیاد 78,900,000 67,335,000 وانت زامیاد رادیال 79,400,000 70,135,000 وانت زامیاد...
کد خبر: ۵۷۱۷۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸


طراحی و تولید: "ایران سامانه"