برچسب ها
برچسب: سمند ef7
۱۸۰ خودرو سمند ef7 با ۳۴هزارو ۷۶۹ متقاضی و ظرفیت... ۲ هزارو ۱۰۰ خودرو سمند ال ایکس با ۳۳ هزارو... ۷۱۰ متقاضی و ظرفیت هزارو ۲۰۰ خودرو سمند سورن با...
کد خبر: ۵۸۶۷۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۴


در خودروی سمند ef7 از سوی شرکت خودروساز گفت این... سوی این شرکت می بایست تعداد خودروهای تولیدی و سمند... ef7 بهینه شده در سال آینده افزایش یابد تا ضمن... سمند ef7 شرکت ایران خودرو اعمال شد و بدین ترتیب...
کد خبر: ۵۷۵۲۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


تومان وانت آریسان 69,000,000 51,500,000 سمند lx 83,500,000 66,770,000 سمند... ef7 97,500,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز 122,000,000 حاشیه بازار... سمند سورن 111,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1 122,000,000 83,623,000 دنا...
کد خبر: ۵۷۲۶۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸


تومان وانت آریسان 69,400,000 51,500,000 سمند lx 83,000,000 66,770,000 سمند... ef7 97,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز 121,000,000 حاشیه بازار... سمند سورن 112,500,000 82,558,000 دنا تیپ 1 120,500,000 83,623,000 دنا...
کد خبر: ۵۷۲۴۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶


تومان وانت آریسان 71,000,000 51,500,000 سمند lx 83,700,000 66,770,000 سمند... ef7 97,800,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 121,000,000 حاشیه بازار سمند سورن 114,500,000 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۷۲۲۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


تومان وانت آریسان 72,800,000 51,500,000 سمند lx 85,000,000 66,770,000 سمند... ef7 99,700,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 123,000,000 حاشیه بازار سمند سورن 116,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۷۲۰۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱


تومان وانت آریسان 74,000,000 51,500,000 سمند lx 84,300,000 66,770,000 سمند... ef7 99,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 122,000,000 حاشیه بازار سمند سورن 114,800,000 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۷۱۸۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


تومان وانت آریسان 73,600,000 51,500,000 سمند lx 83,000,000 66,770,000 سمند... ef7 97,500,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 119,000,000 حاشیه بازار سمند سورن 114,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۷۱۶۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


تومان وانت آریسان 72,400,000 51,500,000 سمند lx 81,900,000 66,770,000 سمند... ef7 95,400,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 118,000,000 حاشیه بازار سمند سورن 113,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۷۱۴۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۴


تومان وانت آریسان 72,800,000 51,500,000 سمند lx 82,200,000 66,770,000 سمند... ef7 95,400,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 116,000,000 حاشیه بازار سمند سورن ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۷۱۳۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


تومان وانت آریسان 74,000,000 51,500,000 سمند lx 81,500,000 66,770,000 سمند... ef7 94,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 113,000,000 حاشیه بازار سمند سورن ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۷۱۰۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


تومان وانت آریسان 73,000,000 51,500,000 سمند lx 81,900,000 66,770,000 سمند... ef7 95,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 112,000,000 حاشیه بازار سمند سورن ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۷۰۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


تومان وانت آریسان 69,600,000 51,500,000 سمند lx 83,000,000 66,770,000 سمند... ef7 94,500,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 101,000,000 حاشیه بازار سمند سورن ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۷۰۴۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


تومان وانت آریسان 70,000,000 51,500,000 سمند lx 84,000,000 66,770,000 سمند... ef7 96,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 103,000,000 حاشیه بازار سمند سورن ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۷۰۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰


تومان وانت آریسان 69,000,000 51,500,000 سمند lx 85,000,000 66,770,000 سمند... ef7 98,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 105,000,000 حاشیه بازار سمند سورن ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۷۰۱۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


تومان وانت آریسان 68,000,000 51,500,000 سمند lx 81,000,000 66,770,000 سمند... ef7 92,000,000 69,773,000 سمند ef7 99,000,000 حاشیه بازار سمند سورن...
کد خبر: ۵۶۹۹۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶


تومان وانت آریسان 67,800,000 51,500,000 سمند lx 80,600,000 66,770,000 سمند... ef7 94,600,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 98,500,000 حاشیه بازار سمند سورن 102,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۶۹۷۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۴


آریسان68,000,00051,500,000سمند lx79,900,00066,770,000سمند ef794,300,00069,773,000سمند ef7 دوگانه سوز - کد 1697,000,000حاشیه بازارسمند...
کد خبر: ۵۶۹۵۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


تومان وانت آریسان 67,500,000 51,500,000 سمند lx 80,400,000 66,770,000 سمند... ef7 94,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 97,800,000 حاشیه بازار سمند سورن 102,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۶۹۳۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


تومان وانت آریسان 64,000,000 51,500,000 سمند lx 80,000,000 66,770,000 سمند... ef7 92,700,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 97,500,000 حاشیه بازار سمند سورن 100,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۶۸۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


طراحی و تولید: "ایران سامانه"