برچسب ها
برچسب: هایما اس 7
در برنامه کلان و استراتژیک گروه صنعتی ایران خودرو به... صورت مستمر تدوین اجرا و در حال پایش است ...
در برنامه کلان و استراتژیک گروه صنعتی ایران خودرو به... صورت مستمر تدوین اجرا و در حال پایش است قائم... در سال گذشته و امسال تعریف و اجرا کرده است... ارزیابی های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران شده افزود...
کد خبر: ۵۷۶۱۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳


به گزارش خبرخودرو مدیرعامل ایران خودرو خراسان تاکید کرد از... یک ماه گذشته هدف افزایش تولید هایما اس 5 و... 7 در دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر... تعهدات هایما اس5 به روز بوده و تمامی تعهدات معوق...
به گزارش خبرخودرو مدیرعامل ایران خودرو خراسان تاکید کرد از... یک ماه گذشته هدف افزایش تولید هایما اس 5 و... 7 در دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر... تعهدات هایما اس5 به روز بوده و تمامی تعهدات معوق...
کد خبر: ۵۷۵۱۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


تومان وانت آریسان 69,000,000 51,500,000 سمند lx 83,500,000 66,770,000 سمند... ef7 97,500,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز 122,000,000 حاشیه بازار... تیپ 2 128,000,000 توقف فروش دنا پلاس تیپ 1 145,000,000... 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 163,500,000 توقف فروش دنا پلاس...
کد خبر: ۵۷۲۶۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸


تومان وانت آریسان 69,400,000 51,500,000 سمند lx 83,000,000 66,770,000 سمند... ef7 97,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز 121,000,000 حاشیه بازار... تیپ 2 126,000,000 توقف فروش دنا پلاس تیپ 1 145,000,000... 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 163,500,000 توقف فروش دنا پلاس...
کد خبر: ۵۷۲۴۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶


تومان وانت آریسان 71,000,000 51,500,000 سمند lx 83,700,000 66,770,000 سمند... ef7 97,800,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 121,600,000 83,623,000 دنا تیپ 2 126,500,000 توقف فروش دنا پلاس... تیپ 1 144,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 163,500,000 توقف...
کد خبر: ۵۷۲۲۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


تومان وانت آریسان 72,800,000 51,500,000 سمند lx 85,000,000 66,770,000 سمند... ef7 99,700,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 123,600,000 83,623,000 دنا تیپ 2 128,000,000 توقف فروش دنا پلاس... تیپ 1 146,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 165,000,000 توقف...
کد خبر: ۵۷۲۰۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱


تومان وانت آریسان 74,000,000 51,500,000 سمند lx 84,300,000 66,770,000 سمند... ef7 99,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 121,700,000 83,623,000 دنا تیپ 2 128,000,000 توقف فروش دنا پلاس... تیپ 1 145,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 165,000,000 توقف...
کد خبر: ۵۷۱۸۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


تومان وانت آریسان 73,600,000 51,500,000 سمند lx 83,000,000 66,770,000 سمند... ef7 97,500,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 120,600,000 83,623,000 دنا تیپ 2 128,000,000 توقف فروش دنا پلاس... تیپ 1 144,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 164,000,000 توقف...
کد خبر: ۵۷۱۶۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷


تومان وانت آریسان 72,400,000 51,500,000 سمند lx 81,900,000 66,770,000 سمند... ef7 95,400,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 120,000,000 83,623,000 دنا تیپ 2 127,000,000 توقف فروش دنا پلاس... تیپ 1 141,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 162,000,000 توقف...
کد خبر: ۵۷۱۴۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۴


تومان وانت آریسان 72,800,000 51,500,000 سمند lx 82,200,000 66,770,000 سمند... ef7 95,400,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 120,000,000 83,623,000 دنا تیپ 2 127,000,000 توقف فروش دنا پلاس... تیپ 1 141,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 162,000,000 توقف...
کد خبر: ۵۷۱۳۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


تومان وانت آریسان 74,000,000 51,500,000 سمند lx 81,500,000 66,770,000 سمند... ef7 94,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 120,000,000 83,623,000 دنا تیپ 2 127,000,000 توقف فروش دنا پلاس... تیپ 1 141,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 162,000,000 توقف...
کد خبر: ۵۷۱۰۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


تومان وانت آریسان 73,000,000 51,500,000 سمند lx 81,900,000 66,770,000 سمند... ef7 95,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 119,800,000 83,623,000 دنا تیپ 2 125,500,000 توقف فروش دنا پلاس... تیپ 1 142,900,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 162,000,000 توقف...
کد خبر: ۵۷۰۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


تومان وانت آریسان 69,600,000 51,500,000 سمند lx 83,000,000 66,770,000 سمند... ef7 94,500,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 120,000,000 83,600,000 دنا تیپ 2 126,000,000 توقف فروش دنا پلاس... تیپ 1 143,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 163,000,000 توقف...
کد خبر: ۵۷۰۴۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


تومان وانت آریسان 70,000,000 51,500,000 سمند lx 84,000,000 66,770,000 سمند... ef7 96,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 119,000,000 83,600,000 دنا تیپ 2 125,000,000 توقف فروش دنا پلاس... تیپ 1 142,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 161,000,000 توقف...
کد خبر: ۵۷۰۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰


تومان وانت آریسان 69,000,000 51,500,000 سمند lx 85,000,000 66,770,000 سمند... ef7 98,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 115,000,000 83,600,000 دنا تیپ 2 121,000,000 توقف فروش دنا پلاس... تیپ 1 140,000,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 158,000,000 توقف...
کد خبر: ۵۷۰۱۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


تومان وانت آریسان 68,000,000 51,500,000 سمند lx 81,000,000 66,770,000 سمند... ef7 92,000,000 69,773,000 سمند ef7 99,000,000 حاشیه بازار سمند سورن... ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1 117,000,000 83,600,000 دنا تیپ 2... 123,000,000 توقف فروش دنا پلاس تیپ 1 138,000,000 110,934,000 دنا...
کد خبر: ۵۶۹۹۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶


تومان وانت آریسان 67,800,000 51,500,000 سمند lx 80,600,000 66,770,000 سمند... ef7 94,600,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 114,000,000 83,600,000 دنا تیپ 2 119,000,000 توقف فروش دنا پلاس... تیپ 1 136,800,000 110,934,000 دنا پلاس تیپ 2 156,500,000 توقف...
کد خبر: ۵۶۹۷۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۴


آریسان68,000,00051,500,000سمند lx79,900,00066,770,000سمند ef794,300,00069,773,000سمند ef7 دوگانه سوز - کد 1697,000,000حاشیه بازارسمند... سورن102,000,00082,558,000دنا تیپ 1 114,000,00083,600,000دنا پلاس تیپ 1 119,000,000توقف فروشدنا پلاس... تیپ 1 137,000,000110,934,000دنا پلاس تیپ 2 158,000,000توقف فروشدنا پلاس توربو173,500,000توقف... فروشپژو glx 40576,800,00063,158,000پژو glx 405 دوگانه سوز81,800,00065,578,000پژو slx 40589,700,00067,880,000پژو پارس99,200,00078,338,000پژو...
کد خبر: ۵۶۹۵۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


تومان وانت آریسان 67,500,000 51,500,000 سمند lx 80,400,000 66,770,000 سمند... ef7 94,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 97,800,000 حاشیه بازار سمند سورن 102,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1... 113,000,000 83,600,000 دنا تیپ 2 118,000,000 توقف فروش دنا پلاس...
کد خبر: ۵۶۹۳۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


تومان وانت آریسان 64,000,000 51,500,000 سمند lx 80,000,000 66,770,000 سمند... ef7 92,700,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 97,500,000 حاشیه بازار سمند سورن 100,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1... 109,000,000 83,600,000 دنا تیپ 2 115,000,000 توقف فروش دنا پلاس...
کد خبر: ۵۶۸۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


طراحی و تولید: "ایران سامانه"