برچسب ها
برچسب: پژو 2008
فروشپژو glx 40576,800,00063,158,000پژو glx 405 دوگانه سوز81,800,00065,578,000پژو slx 40589,700,00067,880,000پژو پارس99,200,00078,338,000پژو... پارس دوگانه سوز104,600,000حاشیه بازارپژو پارس lx کد 18114,500,00084,720,000پژو پارس lx... کد 19116,000,00085,463,000پژو پارس lx کد 21115,600,000حاشیه بازارپژو پارس اتوماتیک بدون... رینگ 135,000,00098,978,000پژو پارس اتوماتیک با رینگ 139,000,000حاشیه بازارپژو 207 دنده...
کد خبر: ۵۶۹۵۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


سوخت رسانی خودروهای پژو 2008 پژو301 و سی3 در گروه... و پس از تولید هفت هزارمین محصول 2008 سیستم سوخت... شده است وی در ادامه درباره تولید خودروی پژو 301... پژو 301 را فراتر از 2008 دانست موسوی در حوزه...
کد خبر: ۵۶۹۴۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


فروش دنا پلاس توربو 171,700,000 توقف فروش پژو glx 405... 77,700,000 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 80,800,000 65,578,000 پژو... slx 405 90,000,000 67,880,000 پژو پارس 98,600,000 78,338,000 پژو پارس... دوگانه سوز 104,400,000 حاشیه بازار پژو پارس lx کد 18...
کد خبر: ۵۶۹۳۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


فروش دنا پلاس توربو 171,000,000 توقف فروش پژو glx 405... 76,000,000 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 79,200,000 65,578,000 پژو... slx 405 88,000,000 67,880,000 پژو پارس 97,500,000 78,338,000 پژو پارس... دوگانه سوز 103,000,000 54,914,000 پژو پارس lx کد 18 110,000,000...
کد خبر: ۵۶۸۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


فروش دنا پلاس توربو 169,000,000 توقف فروش پژو glx 405... 75,000,000 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 79,000,000 65,578,000 پژو... slx 405 87,000,000 67,880,000 پژو پارس 96,200,000 78,338,000 پژو پارس... دوگانه سوز 102,000,000 54,914,000 پژو پارس lx کد 18 109,000,000...
کد خبر: ۵۶۸۷۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


فروش دنا پلاس توربو 168,000,000 توقف فروش پژو glx 405... 75,000,000 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 80,000,000 65,578,000 پژو... slx 405 86,000,000 67,880,000 پژو پارس 93,000,000 78,338,000 پژو پارس... دوگانه سوز 101,000,000 54,914,000 پژو پارس lx کد 18 108,000,000...
کد خبر: ۵۶۸۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۰


فروش دنا پلاس توربو 167,000,000 توقف فروش پژو glx 405... 74,000,000 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 78,200,000 65,578,000 پژو... slx 405 85,200,000 67,880,000 پژو پارس 92,600,000 78,338,000 پژو پارس... دوگانه سوز 101,000,000 54,914,000 پژو پارس lx کد 18 107,500,000...
کد خبر: ۵۶۸۳۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


مانند پژو 301 پژو 2008 و خودروهایی از این دست...
کد خبر: ۵۶۸۱۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۶


فروشپژو glx 40574,000,00063,158,000پژو glx 405 دوگانه سوز78,000,00065,578,000پژو slx 40585,200,00067,880,000پژو پارس92,500,00078,338,000پژو... پارس دوگانه سوز101,000,00054,914,000پژو پارس lx کد 18106,600,00084,720,000پژو پارس lx کد... 19107,300,00085,463,000پژو پارس اتوماتیک بدون رینگ 128,000,000حاشیه بازارپژو پارس اتوماتیک با... رینگ 131,000,000حاشیه بازارپژو 207 دنده ای بدون رینگ 127,000,00096,730,000پژو 207...
کد خبر: ۵۶۸۱۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۶


فروش دنا پلاس توربو 167,000,000 توقف فروش پژو glx 405... 74,000,000 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 78,000,000 65,578,000 پژو... slx 405 84,600,000 67,880,000 پژو پارس 92,000,000 78,338,000 پژو پارس... دوگانه سوز 101,000,000 54,914,000 پژو پارس lx کد 18 106,600,000...
کد خبر: ۵۶۷۹۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲


فروش دنا پلاس توربو 165,000,000 توقف فروش پژو glx 405... 73,300,000 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 77,300,000 65,578,000 پژو... slx 405 84,300,000 67,880,000 پژو پارس 92,500,000 78,338,000 پژو پارس... دوگانه سوز 99,300,000 54,914,000 پژو پارس lx کد 18 106,000,000...
کد خبر: ۵۶۷۷۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


خودرو پژو 2008 در دست دلالان نیست درواقع مدتی است...
کد خبر: ۵۶۷۷۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


فروش دنا پلاس توربو 165,000,000 توقف فروش پژو glx 405... 73,000,000 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 77,300,000 65,578,000 پژو... slx 405 83,000,000 67,880,000 پژو پارس 92,000,000 78,338,000 پژو پارس... دوگانه سوز 99,000,000 54,914,000 پژو پارس lx کد 18 105,000,000...
کد خبر: ۵۶۷۵۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


فروش دنا پلاس توربو 165,000,000 توقف فروش پژو glx 405... 73,000,000 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 77,700,000 65,578,000 پژو... slx 405 82,500,000 67,880,000 پژو پارس 92,200,000 78,338,000 پژو پارس... دوگانه سوز 99,000,000 54,914,000 پژو پارس lx کد 18 105,000,000...
کد خبر: ۵۶۷۳۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵


توقف فروش دنا پلاس توربو 165,000,000 توقف فروش پژو glx... 405 73,300,000 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 78,000,000 65,578,000... پژو slx 405 82,500,000 67,880,000 پژو پارس 92,600,000 78,338,000 پژو... پارس دوگانه سوز 100,000,000 54,914,000 پژو پارس lx کد 18...
کد خبر: ۵۶۷۰۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


توقف فروش دنا پلاس توربو 164,000,000 توقف فروش پژو glx... 405 73,300,000 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 78,500,000 65,578,000... پژو slx 405 82,700,000 67,880,000 پژو پارس 92,400,000 78,338,000 پژو... پارس دوگانه سوز 100,000,000 54,914,000 پژو پارس lx کد 18...
کد خبر: ۵۶۶۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


توقف فروش دنا پلاس توربو 165,000,000 توقف فروش پژو glx... 405 73,500,000 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 78,000,000 65,578,000... پژو slx 405 82,100,000 67,880,000 پژو پارس 93,000,000 78,338,000 پژو... پارس دوگانه سوز 99,000,000 54,914,000 پژو پارس lx کد 18...
کد خبر: ۵۶۶۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۸


توقف فروش دنا پلاس توربو 164,000,000 توقف فروش پژو glx... 405 73,500,000 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 78,000,000 65,578,000... پژو slx 405 81,500,000 67,880,000 پژو پارس 91,000,000 78,338,000 پژو... پارس دوگانه سوز 98,300,000 54,914,000 پژو پارس lx کد 18...
کد خبر: ۵۶۶۴۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


توقف فروش دنا پلاس توربو 163,000,000 توقف فروش پژو glx... 405 72,700,000 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 77,000,000 65,578,000... پژو slx 405 80,300,000 67,880,000 پژو پارس 91,000,000 78,338,000 پژو... پارس دوگانه سوز 98,500,000 54,914,000 پژو پارس lx کد 18...
کد خبر: ۵۶۶۱۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


توقف فروش دنا پلاس توربو 163,000,000 توقف فروش پژو glx... 405 70,500,000 63,158,000 پژو glx 405 دوگانه سوز 74,500,000 65,578,000... پژو slx 405 79,000,000 67,880,000 پژو پارس 89,000,000 78,338,000 پژو... پارس دوگانه سوز 97,500,000 54,914,000 پژو پارس lx کد 18...
کد خبر: ۵۶۵۵۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸


طراحی و تولید: "ایران سامانه"