برچسب ها
برچسب: چالش
با چالش جدی مواجه می کند شورای عالی شهرسازی و...
کد خبر: ۵۲۱۵۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲


به منظور هماهنگی با موقعیت های چالش برانگیر ایجاد انعطاف...
کد خبر: ۵۲۱۵۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲


امروز را از مهم ترین چالش های کشور معرفی می... متحد در ایران کمبود آب را اساساً عمده ترین چالش...
کد خبر: ۵۲۱۴۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲


عمیق تر پیش می رود چالش ها متنوع تر و... میدان پیچیده تر می شود رابطه بین این چالش ها...
کد خبر: ۵۲۱۴۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱


هدف قرار داد و عملاً روند مذاکرات را با چالش...
کد خبر: ۵۲۱۴۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۱


و بنیان خانواده ها را دچار چالش کند او با...
کد خبر: ۵۲۱۴۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱


کرد مهمترین چالش او در این کار یافتن افرادی بود...
کد خبر: ۵۲۱۳۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰


سینمایی پویافیلم است که داستانی مفرح درباره به چالش کشیده...
کد خبر: ۵۲۱۲۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


از ابتدای امسال بازار خودروهای وارداتی را با چالش روبه...
کد خبر: ۵۲۱۲۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


و فناوری و جذب سرمایه های خارجی با چالش مواجه...
و فناوری و جذب سرمایه های خارجی با چالش مواجه...
کد خبر: ۵۲۱۱۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


و اگر تحریم ها ادامه یابد چالش های ما در...
کد خبر: ۵۲۱۱۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸


یکی از چالش برانگیزترین پیست های مسابقه دنیا اظهار داشت...
کد خبر: ۵۲۱۰۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸


انرژی افزایش حقوق و دستمزد و چالش هایی که خودروسازان... شده تا طرف عرضه با چالش هایی روبه رو شود...
کد خبر: ۵۲۱۰۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸


معیشتی پیش آمده به یکی از چالش های دولت دوازدهم... تبدیل شده اند چالشی که با ضربات خود به سرمایه...
کد خبر: ۵۲۱۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸


با کریس هاردویک داشتیم لیکن در حال حاضر با چالش...
کد خبر: ۵۲۱۰۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷


این بازی از این برد ایران یک چالش جدی برای...
کد خبر: ۵۲۰۹۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷


درباره این بازی از این برد ایران یک چالش جدی...
کد خبر: ۵۲۰۹۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۶


و ۹۷ به وسیله همان عوامل محرک قبلی دچار چالش... همکاری این دو کشور به خصوص چین برای رفع چالش...
کد خبر: ۵۲۰۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳


با چالش ها و خطر های موجود مقابله کرده و...
کد خبر: ۵۲۰۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲


اقتصادی با چالش روبرو شده است گفت در زمانی که...
کد خبر: ۵۲۰۶۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲


طراحی و تولید: "ایران سامانه"