برچسب ها
برچسب: Saipa Yadak
کد خبر: ۵۳۹۵۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۵


The CEO of Saipa Yadak:
کد خبر: ۵۳۵۶۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶


کد خبر: ۵۳۴۱۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۹


The CEO of Saipa Yadak:
کد خبر: ۵۳۳۴۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱


کد خبر: ۵۳۲۴۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


CEO Deputy of Saipa:
کد خبر: ۵۲۸۷۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴


کد خبر: ۵۱۸۸۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱


کد خبر: ۵۱۱۶۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲


کد خبر: ۵۱۰۷۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵


کد خبر: ۴۹۱۲۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸


Saipa Yadak CEO announced:
کد خبر: ۴۶۴۵۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱


کد خبر: ۴۵۹۷۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳


کد خبر: ۴۲۵۶۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۳۰


کد خبر: ۴۲۵۳۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۷


کد خبر: ۴۲۴۱۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۹


کد خبر: ۴۱۱۴۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱


کد خبر: ۳۹۵۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۲۲


کد خبر: ۳۸۹۵۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۱


کد خبر: ۳۸۶۹۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۳


کد خبر: ۳۸۳۲۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۸


طراحی و تولید: "ایران سامانه"