نوسانات نرخ ارز مانعی بر روند آزاد سازی قیمت خودرو است

نوسانات نرخ ارز مانعی بر روند آزاد سازی قیمت خودرو است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نوسانات نرخ ارز را مانعی بر روند آزاد سازی قیمت خودرو دانست و افزود: تا زمانی که قیمت ارز در نوسان باشد و قیمت مشخصی برای تولید و عرضه قطعات وجود نداشته باشد قادر به کنترل بازار خودرو نخواهیم بود لذا ابتدا باید قیمت ارز ثابت شود تا بتوانیم بر بازار نظارت داشته باشیم و تا زمانی که نرخ ارز ثابت و مشخص نشود شاهد آشفته بازار خودرو خواهیم بود.
اقتصاد رقابت پذیر در گرو آزاد سازی قیمت ها است

اقتصاد رقابت پذیر در گرو آزاد سازی قیمت ها است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط حاکم بر بازار خودرو اظهار داشت : فلسفه حضور صنعت خودرو در ایران طولانی است و از آنجائیکه در راستای تقویت تولید ملی و داخلی امتیازاتی به بخش هایی از صنعت اعطا می شود ، می توان به صنعت خودروی ایران به عنوان یکی از صنایعی که دولت و مجلس بیشترین کمک را در اختیار آن ها قرار داده اند اشاره داشت.
صنعت خودرو ایران رقابت پذیر نیست

صنعت خودرو ایران رقابت پذیر نیست

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص حضور شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو اظهار داشت : با توجه به اینکه خودروسازی، صنعت تولیدی و پرجمعیتی از نظر اشتغالزایی و کارآفرینی است و باید روند روبه رشد این صنعت را در نظر گرفت...
در صورت عدم تامین ارز دولتی ، صنعت خودرو کشور محکوم به شکست است

در صورت عدم تامین ارز دولتی ، صنعت خودرو کشور محکوم به شکست است

به گزارش خبرخودرو ،عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو اظهار داشت : در صورتی که دولت ارز مورد نیاز خودروسازان را در اختیار آن ها قرار ندهد یقینا صنعت خودرو کشور محکوم به شکست خواهد بود.
صلاحیت سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای قیمت گذاری بیشتر از شورای رقابت است

صلاحیت سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای قیمت گذاری بیشتر از شورای رقابت است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف شورای رقابت از عرصه قیمت گذاری خودرو اظهار داشت : در موضوع خودرو سازمان حمایت از مصرف کنندگان صلاحیت بیشتری نسبت به شورای رقابت دارد لذا طرح جایگزینی این سازمان با شورای رقابت در حال پیگیری است تا به شکل قانونی انجام شود.
صنعت خودرو نیازمند تدبیری همه جانبه است

صنعت خودرو نیازمند تدبیری همه جانبه است

به گزارش خبر خودرو ، نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص متعال سازی قیمت خودرو اظهار داشت : همه افراد با تعادل سازی موافق هستند اما باید مشخص شود منظور از تعادل ، افزایش قیمت ها است یا کاهش آن.
نظر قطعی وزیر صنعت بر حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو است

نظر قطعی وزیر صنعت بر حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : در جلسه ای که با حضور مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ انجام گرفت یکی از کارشناسان اقتصادی گزارشی از وضعیت صنعت خودرو طی سنوات مختلف و همچنین وضعیت حال حاضر گروه سایپا و ایران خودرو ارائه داد و آقایان یکه زارع و جهرودی در جهت تایید و یا اصلاح گزارش ، برخی از بندهای گزارش را تایید و برخی را مورد ایراد قرار دادند.
جایگاه وزارت صنعت در سیاست گذاری و نظارت بر صنعت خودرو تقلیل یافته است

جایگاه وزارت صنعت در سیاست گذاری و نظارت بر صنعت خودرو تقلیل یافته است

به گزارش خبرخودرو ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو اظهار داشت : بخشی از مشکلات صنعت خودرو مربوط به ساختار صنعت و اقتصاد کشور است و بخشی مربوط به شرایط بین المللی که کشور با آن روبرو شده است لذا باید پیش از این تدابیری برای رویارویی با این شرایط اندیشیده می شد.
تمایل مردم به تبدیل سرمایه خود به خودرو عامل افزایش قیمت است

تمایل مردم به تبدیل سرمایه خود به خودرو عامل افزایش قیمت است

به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو عنوان کرد: زمانی که افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات خودرو را پذیرفته ایم افزایش قیمت خودروها را نیز باید پذیرفت زیرا به علت اینکه خودروسازان قادر نیستند با افزایش بهره وری افزایش قیمت ایجاد شده را جبران کنند، قطعا متضرر خواهند شد.
راهکار حمایت از مصرف کننده در صورت آزادسازی قیمت خودرو چیست؟

راهکار حمایت از مصرف کننده در صورت آزادسازی قیمت خودرو چیست؟

به گزارش خبرخودرو ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو اظهار داشت : کنترل قیمت خودرو بمنظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید قشری از جامعه نباید به کیفیت این محصول لطمه واردسازد و صنعت خودرو کشور باید به سمت رقابتی شدن حرکت نماید.