کاهش سود بانکی مهم ترین فاکتور حمایت از تولید است
عزم مجلس در خصوص تحقق درخواست های قطعه سازان و خودروسازان

کاهش سود بانکی مهم ترین فاکتور حمایت از تولید است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام می کند که به منظور حمایت از تولید و تحقق رونق تولید در صنعت بخصوص صنعت خودرو لازم است سود بانکی در کشور اصلاح شود و کاهش یابد، چراکه اصلاح این مساله به تنهایی مشکلات بسیاری را در حوزه صنعت رفع خواهد کرد.
مجلس می تواند در حوزه قانونگذاری به رونق تولید خودرو کمک کند

مجلس می تواند در حوزه قانونگذاری به رونق تولید خودرو کمک کند

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام می کند که مجلس می تواند با برگزاری جلسات با فعالین صنعت خودرو و لحاظ کردن نیاز آنان در هماهنگی با سیستم اجرایی کشور و نیز در حوزه قانونگذاری از رونق تولید در صنعت خودرو حمایت کند.
مجلس پیگیر درخواست های قطعه سازان خواهد بود

مجلس پیگیر درخواست های قطعه سازان خواهد بود

به گزارش خبرخودرو، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گردهمایی بزرگ قطعه سازان خودرو با موضوع چشم انداز صنعت قطعه سازی در سال ۹۸، فرصت ها و چالش ها اعلام کرد پیگیر درخواست های قطعه سازان خواهیم بود.
با آزادسازی واردات خودرو به مردم حق انتخاب بدهیم

با آزادسازی واردات خودرو به مردم حق انتخاب بدهیم

به گزارش خبرخودرو، نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام می کند که لازم است ضمن حمایت مشروط از صنعت خودرو کشور، این صنعت را با صنعت خودروسازان جهانی مرتبط کنیم و ضمن انجام واردات و خروج از حالت انحصاری در صنعت خودرو، به مردم کشور حق انتخاب درخصوص خرید خودرو داده شود.
همای سعادت بر بام خودروسازان نشسته است!

همای سعادت بر بام خودروسازان نشسته است!

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام می کند قیمت های موجود، قیمت های بسیار خوب و مناسبی برای خودروسازی است و می توان گفت که همای سعادت این بار بر بام خودروسازان نشسته است، زیرا ...
ایجاد رقابت از راه واردات تنها راه بهبود شرایط خودروسازی کشور در سال جدید است

ایجاد رقابت از راه واردات تنها راه بهبود شرایط خودروسازی کشور در سال جدید است

به گزارش خبرخودرو، دبیر کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اعلام می کند که به واسطه تحریم، همکاری تمام شرکت های دنیا با ایران ممنوع نشده و شرکت هایی وجود دارد که می توانیم با وارد شدن آنها به عرصه تولید، رقابت اندکی را در خودروسازی کشور ایجاد نموده و شرایط حاکم بر صنعت خودرو کشور را در سال جدید بهبود بخشیم.
کیفیت خودرو، ارتقاء صنعت خودروسازی و توسعه کشور حلقه های یک زنجیره هستند

کیفیت خودرو، ارتقاء صنعت خودروسازی و توسعه کشور حلقه های یک زنجیره هستند

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام می کند که با ارتقاء خودروسازی می توان کشور را توسعه داد و راه ارتقاء خودروسازی کشور، افزایش کیفیت خودرو است.
فرآیند تحویل خودروها با سخت گیری های وزیر صمت، سرعت می گیرد
وظیفه خودروسازان بهبود تعهدپذیری در قبال مشتریان است

فرآیند تحویل خودروها با سخت گیری های وزیر صمت، سرعت می گیرد

به گزارش خبرخودرو، عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی وظیفه خودروسازان را بهبود تعهدپذیری در قبال مشتریان دانست و اظهار داشت: کیفیت تعهدپذیری در قبال مشتریان از موضوعت مهمی است که دو شرکت بزرگ خودروساز باید به آن اهتمام جدی داشته باشند.
حرکت به سمت خودکفایی مهمترین نیاز صنعت خودرو کشور است
چرا خودروسازان به قطعه سازان داخلی اطمینان نمی کنند؟

حرکت به سمت خودکفایی مهمترین نیاز صنعت خودرو کشور است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان می کند که حرکت به سمت خودکفایی و استفاده از حداکثر توان داخلی و اعتماد به داخل، مهم ترین نیاز خودروسازی کشور است.
مشکلات و چالش های صنعت خودرو در سال گذشته بسیار فراتر از حوزه کاری خودروسازان بود
امید به بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور در سال جدید

مشکلات و چالش های صنعت خودرو در سال گذشته بسیار فراتر از حوزه کاری خودروسازان بود

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان می کند که سال 97 سال خوبی برای مصرف کننده و تولید کننده خودرو نبوده است و البته مشکلات و چالش هایی که در زمینه خودرو داشته ایم بسیار فراتر از حوزه کاری خودروسازان بوده و عمدتا تابع مسائل بین المللی ای است که با آن دست به گریبانیم.