مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور خودرو معرفی شد

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور خودرو معرفی شد

به گزارش خبر خودرو ، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی اصغر خسروشاهی را به عنوان مشاور صنعت خودرو خود معرفی و منصوب کرد.
کارشکنی های زیادی که در جریان خصوصی سازی در صنعت خودرو صورت می گیرد

کارشکنی های زیادی که در جریان خصوصی سازی در صنعت خودرو صورت می گیرد

به گزارش خبر خودرو، اجرای اصل 44 قانون اساسی و کاهش سهم دولت از صنایع مادر به خصوص صنعت خودرو از الزامات قانونی است که سالهاست مطرح بوده و همچنان موضوع پر چالشی بین دولت و بخش خصوصی است این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو با وجود تاکیدات صورت گرفته در این زمینه ...