در پاسخگویی به نیازهای خودرویی کشور ناتوان بوده ایم

در پاسخگویی به نیازهای خودرویی کشور ناتوان بوده ایم

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت حوزه خودرو اظهار داشت: وضعیت کشور در حوزه خودرو مناسب نیست و در پاسخگویی به نیازهای کشور ناتوان بوده ایم.
رونق تولید خودروسازان بخش خصوصی با حمایت دولت

رونق تولید خودروسازان بخش خصوصی با حمایت دولت

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در شرایطی که نمی توان به شرکت های اروپایی اعتماد صددرصد داشت، لازم است از انعقاد قرارداد با شرکتهای معتبر چینی حمایت کرده و با ایجاد رقابت با شرکت های اروپایی در آینده قدرت چانه زنی بیشتری را با شرکت های بین المللی داشته باشیم.
مدیران خودروسازی هزینه تولید را کاهش دهند

مدیران خودروسازی هزینه تولید را کاهش دهند

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی شرایط کنونی را فرصتی مناسب برای صنعت خودرو کشور دانست چراکه به راحتی سهم بازار را در اختیار دارند و در تامین نقدینگی نیز با مشکلی مواجه نیستند.
افزایش نگرانی مردم با آزادسازی قیمت خودرو

افزایش نگرانی مردم با آزادسازی قیمت خودرو

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: صنعت خودرو با مشکلات زیادی روبه رو است که یکی از دلایل آن انحصاری بودن این صنعت است لذا برای برون رفت از سهم انحصاری باید سرمایه گذاران بخش خصوصی در این صنعت فعال شوند.
آزادسازی قیمت خودرو در بازاری که تحت فشار نقدینگی است به صلاح نیست

آزادسازی قیمت خودرو در بازاری که تحت فشار نقدینگی است به صلاح نیست

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص حضور سازمان حمایت از مصرف کنندگان بجای شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: شورای رقابت مرجعی قانونی است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان در طول آن قرار گرفته است.
نقش محوری بخش خصوصی در کنترل بازار خودرو

نقش محوری بخش خصوصی در کنترل بازار خودرو

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص حضور شورای رقابت در عرصه قیمت گذاری خودرو اظهار داشت : مجلس شورای اسلامی، شورای گفتگو را برای حضور محوری بخش خصوصی در تعیین قیمت خودرو و همچنین کنترل و نظارت بر بازار خودرو تشکیل داد که با بی توجهی دولت ها روبرو شد.
نوسانات نرخ ارز مانعی بر روند آزاد سازی قیمت خودرو است

نوسانات نرخ ارز مانعی بر روند آزاد سازی قیمت خودرو است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نوسانات نرخ ارز را مانعی بر روند آزاد سازی قیمت خودرو دانست و افزود: تا زمانی که قیمت ارز در نوسان باشد و قیمت مشخصی برای تولید و عرضه قطعات وجود نداشته باشد قادر به کنترل بازار خودرو نخواهیم بود لذا ابتدا باید قیمت ارز ثابت شود تا بتوانیم بر بازار نظارت داشته باشیم و تا زمانی که نرخ ارز ثابت و مشخص نشود شاهد آشفته بازار خودرو خواهیم بود.
اقتصاد رقابت پذیر در گرو آزاد سازی قیمت ها است

اقتصاد رقابت پذیر در گرو آزاد سازی قیمت ها است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط حاکم بر بازار خودرو اظهار داشت : فلسفه حضور صنعت خودرو در ایران طولانی است و از آنجائیکه در راستای تقویت تولید ملی و داخلی امتیازاتی به بخش هایی از صنعت اعطا می شود ، می توان به صنعت خودروی ایران به عنوان یکی از صنایعی که دولت و مجلس بیشترین کمک را در اختیار آن ها قرار داده اند اشاره داشت.
صنعت خودرو ایران رقابت پذیر نیست

صنعت خودرو ایران رقابت پذیر نیست

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص حضور شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو اظهار داشت : با توجه به اینکه خودروسازی، صنعت تولیدی و پرجمعیتی از نظر اشتغالزایی و کارآفرینی است و باید روند روبه رشد این صنعت را در نظر گرفت...
در صورت عدم تامین ارز دولتی ، صنعت خودرو کشور محکوم به شکست است

در صورت عدم تامین ارز دولتی ، صنعت خودرو کشور محکوم به شکست است

به گزارش خبرخودرو ،عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو اظهار داشت : در صورتی که دولت ارز مورد نیاز خودروسازان را در اختیار آن ها قرار ندهد یقینا صنعت خودرو کشور محکوم به شکست خواهد بود.