صلاحیت سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای قیمت گذاری بیشتر از شورای رقابت است

صلاحیت سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای قیمت گذاری بیشتر از شورای رقابت است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف شورای رقابت از عرصه قیمت گذاری خودرو اظهار داشت : در موضوع خودرو سازمان حمایت از مصرف کنندگان صلاحیت بیشتری نسبت به شورای رقابت دارد لذا طرح جایگزینی این سازمان با شورای رقابت در حال پیگیری است تا به شکل قانونی انجام شود.
صنعت خودرو نیازمند تدبیری همه جانبه است

صنعت خودرو نیازمند تدبیری همه جانبه است

به گزارش خبر خودرو ، نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص متعال سازی قیمت خودرو اظهار داشت : همه افراد با تعادل سازی موافق هستند اما باید مشخص شود منظور از تعادل ، افزایش قیمت ها است یا کاهش آن.
نظر قطعی وزیر صنعت بر حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو است

نظر قطعی وزیر صنعت بر حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : در جلسه ای که با حضور مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ انجام گرفت یکی از کارشناسان اقتصادی گزارشی از وضعیت صنعت خودرو طی سنوات مختلف و همچنین وضعیت حال حاضر گروه سایپا و ایران خودرو ارائه داد و آقایان یکه زارع و جهرودی در جهت تایید و یا اصلاح گزارش ، برخی از بندهای گزارش را تایید و برخی را مورد ایراد قرار دادند.
جایگاه وزارت صنعت در سیاست گذاری و نظارت بر صنعت خودرو تقلیل یافته است

جایگاه وزارت صنعت در سیاست گذاری و نظارت بر صنعت خودرو تقلیل یافته است

به گزارش خبرخودرو ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو اظهار داشت : بخشی از مشکلات صنعت خودرو مربوط به ساختار صنعت و اقتصاد کشور است و بخشی مربوط به شرایط بین المللی که کشور با آن روبرو شده است لذا باید پیش از این تدابیری برای رویارویی با این شرایط اندیشیده می شد.
تمایل مردم به تبدیل سرمایه خود به خودرو عامل افزایش قیمت است

تمایل مردم به تبدیل سرمایه خود به خودرو عامل افزایش قیمت است

به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو عنوان کرد: زمانی که افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات خودرو را پذیرفته ایم افزایش قیمت خودروها را نیز باید پذیرفت زیرا به علت اینکه خودروسازان قادر نیستند با افزایش بهره وری افزایش قیمت ایجاد شده را جبران کنند، قطعا متضرر خواهند شد.
راهکار حمایت از مصرف کننده در صورت آزادسازی قیمت خودرو چیست؟

راهکار حمایت از مصرف کننده در صورت آزادسازی قیمت خودرو چیست؟

به گزارش خبرخودرو ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو اظهار داشت : کنترل قیمت خودرو بمنظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید قشری از جامعه نباید به کیفیت این محصول لطمه واردسازد و صنعت خودرو کشور باید به سمت رقابتی شدن حرکت نماید.
آزادسازی قیمت خودرو شکاف قیمتی را حذف نمی کند

آزادسازی قیمت خودرو شکاف قیمتی را حذف نمی کند

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو بیان داشت: قیمت خودروها تاکنون بر مبنای ارز 3800 تومان محاسبه می شد اما چنانچه از این پس قرار باشد قطعات و مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان و خودروسازان با ارز آزاد 8400 تومان تامین شود حتما باید قیمت خودروها را مجددا ارزیابی کرد.
آزادسازی قیمت خودرو به صلاح نیست

آزادسازی قیمت خودرو به صلاح نیست

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در شرایط کنونی آزادسازی قیمت خودرو به صلاح نیست، اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به ممنوعیت واردات خودرو همچنین چالش هایی که خودروسازان با آنها دست به گریبان هستند ...
مطالبات و ایرادات فراقانونی، برای ترخیص مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو، فرجام خوبی ندارد

مطالبات و ایرادات فراقانونی، برای ترخیص مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو، فرجام خوبی ندارد

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات خودروسازان و قطعه سازان برای پرداخت مابه التفاوت ارزی ترخیص قطعات و مواداولیه موجود در گمرکات اظهار داشت: ایجاد خلل و اشکال در ترخیص قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان و قطعه سازان که براساس قوانین وقت خریداری شده و به گمرکات کشور انتقال یافته اند، نتایج خوبی برای هیچ یک از ذینفعان به دنبال نخواهد داشت.
رقابت باید جایگزین انحصار در صنعت خودرو شود

رقابت باید جایگزین انحصار در صنعت خودرو شود

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص وضعیت کنونی صنعت خودرو ابراز داشت: صنعت خودرو در وضعیت بسیار پیچیده ای به سر می برد لذا وزارت صمت و کمیسیون اقتصادی در حال تلاش برای خارج شدن این صنعت از وضع کنونی هستند.