صنعت خودروسازی کشور باید به سمت طراحی پلتفرم و موتورهای جدید حرکت کند

صنعت خودروسازی کشور باید به سمت طراحی پلتفرم و موتورهای جدید حرکت کند

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : به منظور تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی و ایجاد حرکتی مثبت در صنعت خودرو ، باید برنامه ریزی های منسجمی در بحث کیفیت و رقابت پذیری خودروهای داخلی انجام شود تا از این طریق تمایل جامعه را به افزایش استفاده از خودروهای ایرانی سوق دهیم.
افزایش کیفیت و بومی سازی راهکاری برای تبدیل خودرو به یک کالای ایرانی

افزایش کیفیت و بومی سازی راهکاری برای تبدیل خودرو به یک کالای ایرانی

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت 50 ساله صنعت خودروی کشور گفت : با توجه به سابقه ای که در صنعت خودرو داریم اگر از مونتاژکاری خارج نشویم و صنعت خودرو را بومی سازی نکنیم ادامه این روند توجیهی ندارد.
چرا باید از صنعت خودرو کشور حمایت شود؟

چرا باید از صنعت خودرو کشور حمایت شود؟

به گزارش خبر خودرو، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حمایت از خودروسازی و قطعه سازی داخلی بر همگان واجب است ، گفت : البته خودروسازان نباید از این مساله سوء استفاده کنند بلکه باید با تلاش بیشتر، کیفیت تولیداتشان را افزایش دهند.
نقش پررنگ خودروهای داخلی در میان سایر کالاهای ایرانی

نقش پررنگ خودروهای داخلی در میان سایر کالاهای ایرانی

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است : تنها صنعتی که در این سالها مورد حمایت واقعی دولت و مجلس قرار گرفته خودروسازی است به طوری که امروز خودروهای داخلی نقش پررنگ تری را در میان مصرف کنندگان سایر کالای ایرانی دارند.
اجرای استانداردهای 85 گانه خودرویی نیازمند زمان است

اجرای استانداردهای 85 گانه خودرویی نیازمند زمان است

به گزارش خبرخودرو ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : اجرای استانداردهای 85 گانه خودرویی نیازمند زمان است ، اما این زمان بایستی معقول با برنامه ریزی دقیق باشد .رعایت الزامات استانداردی مستلزم هزینه است و از طرفی موجب تغییر در سیستم خودروها می شود به همین جهت خودروسازان تمایل زیادی به رعایت کلیه این استانداردها را ندارند.
اجرای استانداردهای 85 گانه خودرویی مستلزم وجود زیرساخت های لازم است

اجرای استانداردهای 85 گانه خودرویی مستلزم وجود زیرساخت های لازم است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با موضوع رعایت استاندارهای 85 گانه خودورویی گفت : برای اینکه خودروسازان داخلی کلیه استاندادهای 85 گانه را رعایت نمایند نیازمند ایجاد زیرساخت ها هستیم.
تعرفه های بی حساب سدی در برابر تولید رقابتی در صنعت خودرو
تاوانی که امروز مصرف کنندگان خودروهای داخلی می پردازند:

تعرفه های بی حساب سدی در برابر تولید رقابتی در صنعت خودرو

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است : تا هنگامی که توانمندی خودروسازان ارتقاء نیابد امکان رقابت پذیری در این صنعت فراهم نخواهد داشت.
آیا مسیر خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو هموار است ؟

آیا مسیر خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو هموار است ؟

به گزارش خبر خودرو ، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می گوید : باید این واقعیت را قبول کرد تا زمانی که صفر تا 100 خودروسازی در کشور به بخش خصوصی واقعی واگذار نشود مشکلات موجود در صنعت خودرو به سهولت حل نخواهد شد.
در برنامه ششم توسعه سهم سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو ایران چه میزان است؟

در برنامه ششم توسعه سهم سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو ایران چه میزان است؟

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است : امروز خودروسازان با سرمایه گذاری در حوزه تکنولوژی ،باید به تعهداتشان نسبت به توسعه داخلی سازی و خروج از جریان مونتاژکاری در صنعت خودرو کشور عمل نمایند.
مجلس در طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان به دنبال مچ گیری نیست

مجلس در طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان به دنبال مچ گیری نیست

به گزارش خبر خودرو، محمدرضا نجفی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گفت : رسیدگی به علل ناکارامدی شرکتهای خودروساز داخلی در حوزه های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش باوجود حمایتهای گسترده ...