خصوصی سازی واقعی باعث کاهش فساد می شود

خصوصی سازی واقعی باعث کاهش فساد می شود

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام می کند که در ارتباط با خصوصی سازی صنعت خودرو، اگر بخش خصوصی بر بنگاهداری متمرکز و دولت سیاستگذار باشد قطعا فساد کاهش و راندمان افزایش می یابد و توفیقات بیشتری در تولید به وجود خواهد آمد. همچنین شفافیت شکل می گیرد و جامعه به خصوصی سازی اعتماد خواهد کرد.
خودروسازان به خرید قطعات ایرانی ترغیب شوند

خودروسازان به خرید قطعات ایرانی ترغیب شوند

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت از خودروساز بخش خصوصی، ترغیب خودروسازان به خرید قطعات مورد نياز از قطعه ساز ایرانی و ایجاد شرایط قیمت گذاری قیمت خودرو در بازار باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.
لزوم تغییر استراتژی تولید خودرو در کشور

لزوم تغییر استراتژی تولید خودرو در کشور

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام می کند که برای تحقق جایگزینی خودروهای قدیمی، بهتر است بخش خصوصی به کار گرفته شود و برای ایجاد تحول در صنعت خودرو کشور بهتر است یک خودروسازی جدید ایجاد شود و یا خودروسازان خصوصی فعلی، تقویت شوند تا...
عملکرد غیرقابل قبول شرکت ملی پخش در اجرای قانون احیاء کارت های سوخت

عملکرد غیرقابل قبول شرکت ملی پخش در اجرای قانون احیاء کارت های سوخت

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: متاسفانه شرکت ملی پخش به وظایف قانونی خود به درستی عمل نکرده است وگرنه نباید مصوبه سال گذشته در شهریور ماه همچنان اجرایی نشده باشد و همچنان کمتر از 15 درصد مردم از کارتهای خود برای سوخت گیری استفاده کنند. لذا از کمیسیون انرژی مجلس می خواهم که در راستای وظایف نظارتی خود به این موضوع به طور جدی ورود کنند.
دولت بساط بازار سیاه کارت سوخت را جمع کند

دولت بساط بازار سیاه کارت سوخت را جمع کند

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: از دولت می‌خواهیم که بساط بازار سیاه کارت سوخت را جمع کند و اجازه گسترش آن را ندهند.
لوازم یدکی چینی درجه سوم و چهارم را به نام قطعات داخلی و ژاپنی می‌فروشند

لوازم یدکی چینی درجه سوم و چهارم را به نام قطعات داخلی و ژاپنی می‌فروشند

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید در حال حاضر لوازم یدکی چینی درجه سوم و چهارم را به نام قطعات داخلی یا ژاپنی می‌فروشند در حالیکه کیفیت قطعات داخلی بهتر است.
ضرورت ممانعت دستگاه‌های نظارتی برای واردات برخی قطعات
خودروسازها در پرداخت مطالبتشان به قطعه سازان وفادار نیستند

ضرورت ممانعت دستگاه‌های نظارتی برای واردات برخی قطعات

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ایران معتقد است، خوروسازها در قبال پرداخت مطالبشان به قطعه سازان وفادار نیستند و همین امر برخی قطعه سازان را تا مرز تعطیلی کشانده است.
بازار سیاه کارت سوخت جدی نیست

بازار سیاه کارت سوخت جدی نیست

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: گزارش سریع تخلفات مرتبط با کارت سوخت مانع گسترش آن خواهند شد چراکه در این صورت با جایگاه‌داران متخلف برخورد شده و جریمه می‌شوند.
تاثیرات مثبت خصوصی سازی واقعی صنعت خودرو تشریح شد

تاثیرات مثبت خصوصی سازی واقعی صنعت خودرو تشریح شد

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام می کند که در صورت تحقق صحیح خصوصی سازی صنعت خودرو، به طراحی و افزایش کیفیت محصولات توجه بیشتری خواهد شد چراکه همگام با خصوصی سازی، هدف رقابتی شدن محصولات پر رنگ می شود.
سازمان تعزیرات به موضوع افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو ورود کند

سازمان تعزیرات به موضوع افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو ورود کند

به گزارشخبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است سازمان تعزیرات باید به موضوع افزایش قیمت لوازم یدکی ساخت داخل ورود کند چراکه افزایش قیمت قطعات داخلی توجیه پذیر نیست.