دولت و مجلس باید یک بار برای همیشه قیمت خودرو را آزاد می کردند

دولت و مجلس باید یک بار برای همیشه قیمت خودرو را آزاد می کردند

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است خودروسازان خیلی پیش ار اینها باید نسبت به بومی سازی خودرو اقدام می کردند و مقصر را دولت و مجلس می داند که در گذشته یکبار برای همیشه قیمت خودرو را آزاد اعلام نکرده اند.
در شرایط جنگ اقتصادی واردات خودرو مفهوم ندارد

در شرایط جنگ اقتصادی واردات خودرو مفهوم ندارد

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی معتقد است در شرایط عادی باید بازار رقابتی و آزاد باشد ولی در حال حاضر در جنگ اقتصادی به سر می بریم و جنگ، قواعد و قوانین خاص خود را دارد و عامل کنترلی حاکمیتی در خودروسازی و سایر بخش ها لازم است.
خودروسازان باید تولیداتشان را با قیمت واقعی به فروش برسانند
هشدار بحران بیکاری در کشور

خودروسازان باید تولیداتشان را با قیمت واقعی به فروش برسانند

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آزادسازی قیمت خودرو اظهار داشت: موضوع آزادسازی قیمت خودرو تبدیل به بحثی چالشی در کشور شده است که به راحتی نمی توان در خصوص آن اظهار نظر داشت اما موافق تبعیت قیمت ها از شرایط بازار و میزان عرضه و تقاضا هستم و موافق قیمت گذاری دستوری در شورایی خاص نیستم.
منطق ثابت ماندن قیمت خودرو قابل دفاع نیست

منطق ثابت ماندن قیمت خودرو قابل دفاع نیست

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آزادسازی قیمت خودرو اظهار داشت: در شرایط فعلی موافق آزادسازی قیمت خودرو نیستم زیرا لازمه آزادسازی قیمت ها وجود فضای رقابتی است که در نتیجه واردات خودرو با تعرفه مناسب امکان پذیر است.
باید به مکانیزمی منطقی برای افزایش قیمت خودرو برسیم

باید به مکانیزمی منطقی برای افزایش قیمت خودرو برسیم

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تایید مشکلات عدیده خودروسازن و قطعه سازان، معتقد است افزایش قیمت خودرو باید منطقی باشد و افزایش شدید و مجدد قیمت فعلی خودرو، منطقی و به نفع مصرف کننده نیست.
در حق قطعه سازان اجحاف شده است

در حق قطعه سازان اجحاف شده است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، آزادسازی قیمت ها در سایر بخش ها را مقدمه آزاد سازی قیمت خودرو می داند و با اشاره به مشکلات عدیده قطعه سازان، معتقد است در حق قطعه سازان اجحاف شده است.
آزادسازی قیمت خودرو بدون افزایش حقوق شهروندان باعث ناامیدی و نارضایتی در جامعه می شود
مسئولین کشور خوابند و یا خود را به خواب زده اند

آزادسازی قیمت خودرو بدون افزایش حقوق شهروندان باعث ناامیدی و نارضایتی در جامعه می شود

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم حمایت از خودروسازان و قطعه سازان و آزادسازی قیمت خودرو، لازمه این امر را افزایش حقوق و دستمزد شهروندان می داند و معتقد است آزادسازی قیمت ها از جمله قیمت خودرو بدون افزایش حقوق شهروندان باعث ناامیدی و نارضایتی در جامعه می شود.
خودروهای داخلی صاحب برچسب درصد داخلی سازی می شوند

خودروهای داخلی صاحب برچسب درصد داخلی سازی می شوند

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آزادسازی قیمت خودرو اظهار داشت: آزادسازی قیمت برای خودروسازانی که تمام امکانتشان را با ارزهای پایین تهیه کرده اند معنایی ندارد اما در عین حال باید با درنظر گرفتن شرایط خودروسازان، موضوع آزادسازی قیمت از طریق مراجع قانونی مانند شورای رقابت حل و فصل شود.
دولت حاضر نیست دست از تصدی گری صنعت خودرو بردارد

دولت حاضر نیست دست از تصدی گری صنعت خودرو بردارد

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در صنعت خودرو سیست های دوگانه ای وجود دارد و دلیل این موضوع این است که دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور معلوم نیست خصوصی هستند یا دولتی، فلذا تصمیم گیری ها و سیاست های کلی در برخی شرایط و مواقع شیب خصوصی و در برخی مواقع شیب دولتی دارند.
افزایش قیمت خودرو به دلیل مونتاژ کاری این صنعت است

افزایش قیمت خودرو به دلیل مونتاژ کاری این صنعت است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مونتاژی بودن بخش عمده ای از صنایع کشور، تاثیرپذیری بالا از نوسانات ارزی را به این امر مرتبط دانست.