دولت حاضر نیست دست از تصدی گری صنعت خودرو بردارد

دولت حاضر نیست دست از تصدی گری صنعت خودرو بردارد

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در صنعت خودرو سیست های دوگانه ای وجود دارد و دلیل این موضوع این است که دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور معلوم نیست خصوصی هستند یا دولتی، فلذا تصمیم گیری ها و سیاست های کلی در برخی شرایط و مواقع شیب خصوصی و در برخی مواقع شیب دولتی دارند.
افزایش قیمت خودرو به دلیل مونتاژ کاری این صنعت است

افزایش قیمت خودرو به دلیل مونتاژ کاری این صنعت است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مونتاژی بودن بخش عمده ای از صنایع کشور، تاثیرپذیری بالا از نوسانات ارزی را به این امر مرتبط دانست.
لزوم مدیریت سه گانه تهدیدات خارجی ، نیاز مصرف کننده و حمایت از تولید داخل در حوزه صنعت خودرو

لزوم مدیریت سه گانه تهدیدات خارجی ، نیاز مصرف کننده و حمایت از تولید داخل در حوزه صنعت خودرو

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی کارآمدی را از مهم ترین فاکتورها و انتظارات از وزرای جدید دولت می داند.
مهم ترین اقدام وزیر جدید کاهش تصدی گری دولت در صنعت خودرو است
برنامه پیشنهادی رضا رحمانی بسیار خوب و جامع است

مهم ترین اقدام وزیر جدید کاهش تصدی گری دولت در صنعت خودرو است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار درگیر تصدی گری است، کاهش تصدی گری دولت را مهم ترین اقدام در وزرات صمت می داند.
رضا رحمانی صنعت را به خوبی می شناسد

رضا رحمانی صنعت را به خوبی می شناسد

به گزارش خبرخودور، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با توجه به شناخت خوب رضا رحمانی از حوزه صنعت، گزینه رئیس جمهور برای تصدی وزارت صمت را مناسب می داند.
جو مجلس برای رای اعتماد به دکتر رضا رحمانی مساعد است

جو مجلس برای رای اعتماد به دکتر رضا رحمانی مساعد است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بررسی سوابق اجرایی و تقنینی رضا رحمانی، گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت صنعت، معدن و تجارت را در بین گزینه های مطرح شده، فرد مناسبی برای وزارت صمت می داند.
صنعت خودرو باید از لحاظ کمی و کیفی به استاندارد برسد

صنعت خودرو باید از لحاظ کمی و کیفی به استاندارد برسد

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، استاندارد سازی کمی و کیفی خودرو را راه برون رفت از مشکلات صنعت خودرو می داند.
مجلس باید با واردات اتوبوس های دست دوم مخالفت کند

مجلس باید با واردات اتوبوس های دست دوم مخالفت کند

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بررسی مشکلات صنعت خودرو کشور و راهکارهایی برای حل آن پرداخت.
وارکنندگان خودرو باید متعهد به فروش با قیمت واقعی شوند

وارکنندگان خودرو باید متعهد به فروش با قیمت واقعی شوند

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط سخت ارزی کشور به بیان راهکارهایی برای رفع مشکلات صنعت خودرو پرداخت.وی اظهار داشت: متاسفانه کارهای بدون مطالعه ای انجام شده و در شرایطی که وضعیت ارزی کشور برای تصمیم گیرندگان اصلی صنعت خودرو مشخص بود اقدام به ورود تعداد زیادی خودرو و خروج مقدار زیادی ارز از کشور شد.
صنعت خودروسازی کشور باید کاملا مستقل شود

صنعت خودروسازی کشور باید کاملا مستقل شود

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بررسی پاره ای از مشکلات صنعت خودرو کشور پرداخت.