روند مثبت سهام گروه بهمن در تالار شیشه ای

روند مثبت سهام گروه بهمن در تالار شیشه ای

به گزارش خبر خودرو، در حالی که در روزهای ابتدایی دی ماه قیمت سهام شرکت ها در بورس تهران با رشد فزاینده ای رو به رو بود، وضعیت بازار سهام شرکت ها از ابتدای هفته گذشته روند کاهشی را تجربه کرده است به طوری که این روند برای گروه خودرو تا روزهای پایانی هفته گذشته نیز ادامه داشت هر چند این افت قیمت در گروه خودرویی ها عمدتا کمتر از یک درصد بوده است.
گروه خودرو همچنان لیدر بازار سرمایه است
تحلیل بازار سهام خودرویی ها در هفته ای که گذشت :

گروه خودرو همچنان لیدر بازار سرمایه است

به گزارش خبر خودرو، در حالی بازار سهام خودرویی ها متاثر از اتفاقات و اخبار خودرویی روزهای پرنوسان و همراه با رکودی را طی می کند که به گفته تحلیلگران بازار سرمایه همچنان این گروه در بازار سهام لیدر محور است هر چند وضعیت کنونی بازار نشان می دهد که اجرای کمرنگ قراردادها باعث کمرنگ شدن سهام خودرویی ها در بازار سهام شده است.