گروه خودرو همچنان لیدر بازار سرمایه است
تحلیل بازار سهام خودرویی ها در هفته ای که گذشت :

گروه خودرو همچنان لیدر بازار سرمایه است

به گزارش خبر خودرو، در حالی بازار سهام خودرویی ها متاثر از اتفاقات و اخبار خودرویی روزهای پرنوسان و همراه با رکودی را طی می کند که به گفته تحلیلگران بازار سرمایه همچنان این گروه در بازار سهام لیدر محور است هر چند وضعیت کنونی بازار نشان می دهد که اجرای کمرنگ قراردادها باعث کمرنگ شدن سهام خودرویی ها در بازار سهام شده است.