درباره ما

گزیده ای درباره سازمان خبری خبرخودرو

 

سازمان خبري" خبر خودرو" در سال 1383 با هدف تجميع و هدايت اخبار و اطلاع رساني حوزه صنعت خودرو آغاز به كار كرد. در ابتدا اين سازمان تحت عنوان پايگاه اطلاع رساني فعال بود اما با توسعه صنعت خودرو و ارتقاي سطح اطلاع رساني و نياز روز افزون به اطلاع رساني اين پايگاه نيز به يك سازمان تبديل گرديد. اين سازمان، داراي شاكله و ساختاري ملي است كه در حوزه گردآوري، سازماندهي، اشاعه و استفاده از منابع صنعتي و علمي موجود در سطح كشور دربخش خودرو فعاليت مي‌كند.

اين سازمان اطلاع‌رساني سازمان گسترده‌اي است كه محدود به جامعه ايران نيست و بسياري از كشورهاي جهان در اين زمينه تجربه‌هاي بسياري دارند.

جامعه تحت پوشش و كاربران اين خبرگزاري، صنعتگران و دست اندركاران و مسئولين صنعت كشو ر به ويژه صنعت خودرو، سازمان‌ها و موسسات بخش صنعت، محققان بخش‌هاي مختلف صنعت خودرو، اعضاي هيات علمي و مدرسان و دانشجويان دانشكده هاي حوزه خودروسازي و قطعه سازي، و تمامي علاقمندان اين عرصه هاست.

در واقع اين سازمان مجموعه‌اي از اجزاست كه با هدف تعامل و نيل به هدفي والا قدم برمي‌دارند و گستردگي و پراكنش فعاليت مي‌كنند.

نيازسنجي بخش صنعت خودرو، ساماندهي منابع خبري واطلاع رساني موجود در سطح ملي و بومي، ايجاد امكان دسترسي به اين منابع و‌ از جمله مواردي اند كه در اين سازمان صورت مي پذيرد.

همچنين، ايجاد ارتباط بين بخش‌هاي مختلف روابط عمومي ها و بخش هاي تحقيق ، آموزش و اجرا درحوزه صنعت خودرو به منظور بهره ‌برداري مناسب، توليد استانداردهاي مورد نياز براي تبادل اطلاعات خبري و تبادل اطلاعات كارشناسي وعلمي در اين صنعت نيز يكي ديگر از كاركردهاي اين خبرگزاري است.

صنعت خودروي جهان، يك صنعت تحت" رقابت آزاد” نيست، بلكه صنعتي "چندگانه” ( Oligopoly) و جهاني است. بايد بازي در اين صنعت جهاني و چندگانه را به خوبي ياد بگيريم. بدون اين يادگيري وبدون پيوند به اقتصاد جهاني، در اين صنعت عقب خواهيم افتاد. سيكل زندگي و توليد خودرو در جهان نشان مي دهد كه حركت توليد جهاني از كشور هاي غربي رو به سوي توليد در آسيا است.

دولت بايد مصمم شود محيط كسب و كار را مستعد شكوفايي مزيت ها كند. از اصلاح قانون كار تا نظام بانكي و مشاركت در بازار سرمايه (توسط شركت هاي منضبط) گرفته تا انضباط مالي و پولي دولت، كاهش تورم وكاهش نرخ سود بانكي، روش هايي هستند كه مزيت هاي ما را مي توانند آشكار و حفظ كنند. يادمان باشد كه قيمت تمام شده حرف اصلي را در شكوفايي مزيت ها مي زند و قيمت خودرو متأثر از عوامل گوناگون - خرد و كلان - است. در عين حال، تيراژ بالا در صنعت خودرو، در خلق و حفظ مزيت ها يك اصل است .به علاوه، مزيت صنعت خودرو را بايد مزيتي اكتسابي قلمداد نمود و آن را بيش از پيش تقويت كرد.

يكي از مهمترين راههاي تقويت و توسعه وجهاني سازي اين صنعت وجود يك خبرگزاري مستقل اما حافظ منافع ملي بوده است كه خبرگزاري خبر خودرو تا كنون اين وظيفه مهم را به عهده گرفته است.

محور هاي اصلي اطلاع رساني اين خبرگزاري عبارتند از:

1-پوشش اطلاعات و اخبار فراگير خودروسازي

2- ارائه تحليل ها و گزارش هاي تحليلي در زمينه حمايت موثر از اين صنعت

3- به كارگيري روش هايي به منظور توسعه صنعت قطعه سازي

4-تلاش در راستاي تعامل دانشگاه و صنعت

5-استفاده از آخرين دستاوردهاي الكترونيكي براي به روز سازي اطلاعات
طراحی و تولید: "ایران سامانه"