کد خبر: ۷۲۳۰۵۴
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۸ - ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

بررسی چند پلاک ثبتی در شورای شهر تهران

اعضای شورای شهر تهران بررسی چند پلاک ثبتی از حیث باغ بودن یا نبودن را بررسی کردند.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز بررسی پرونده چند پلاک ثبتی در مورد باغ بودن یا نبودن را روی میز بررسی قرار دادند و جعفر شربیانی در تشریح پرونده ای با بیان اینکه پرونده ۲ هزار متر مربع در منطقه ۵ است که حدنصاب درختان را ندارد و دارای رأی کمیسیون ماده ۱۲ است و پهنه این ملک خدمات عمومی و فضای سبز است؛ لذا رأی کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران مبنی بر باغ بودن در این پرونده است.

به گزارش ایسنا،‌ اعضای شورای شهر تهران نیز به باغ نبودن این ملک رأی مثبت دادند.

شربیانی ادامه داد: پرونده دیگر مربوط به ملک ۲۸۰۰ متری واقع در منطقه ۳ است که این پلاک حدنصاب درختان را دارد و در سند آن نیز زمین قید شده است و رأی کمیسیون ماده ۷ را دارد؛ اما تشخیص کمیسیون شهرسازی شورا در مورد این پلاک غیرباغ است.

عباسی در مورد ویژگی این پرونده با بیان اینکه این زمین متعلق به یکی از سازمانهای دولتی است و مالک اعلام کرد که گزارش حدنصاب درختان که برای سالهای قبل بود دقت کافی انجام نشده است، گفت: مالک موظف شد که سال به سال گزارش تصویر هوایی را بدهد و در هیچ سالی درخت نداشته و دقت داشته باشید که گزارش کمیسیون ماده ۷ نیز برای سال ۶۷ بوده است.

به گزارش ایسنا،‌ در نهایت اعضای شورای شهر تهران رأی به غیرباغ بودن این ملک دادند.

در ادامه شربیانی در مورد پرونده دیگر  با بیان اینکه پرونده بعدی مربوط به دو پلاک ثبتی است که  این زمین ۶ هزار متری واقع در منطقه یک است و حدنصاب درختان را ندارد و در سند یک قطعه زمین با بنای احداثی قید شده است، گفت: با بررسی پرونده، کمیسیون پلاک غربی را با ۴ هزار متر باغ و پلاک شرقی را با ۲۰۳۵ متر باغ ندانست.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر غیرباغ بودن را با رأی مثبت خود تایید کردند.

شربیانی در ادامه تشریح پرونده دیگر با بیان اینکه این ملک ۲۲۲۱ متر در منطقه ۱۱ است که حدنصاب درختان را ندارد و در سند یک قطعه باغچه قید شده است، گفت: این پرونده رأی کمیسیون ماده ۱۲ ندارد و بنا بر تصاویر هوایی، کمیسیون به غیر باغ بودن رأی دادند.

به گزارش ایسنا اعضای شورای شهر به رأی کمیسیون شهرسازی مبنی بر غیرباغ بودن رأی مثبت دادند.

شربیانی ادامه داد: پرونده بعدی مربوط به ملک ۲۱۱۰ متر واقع در منطقه یک است که حدنصاب درختان را ندارد و در سند یک قطعه زمین موات نوشته شده است و پهنه خدمات عمومی است و رأی کمیسیون شهرسازی در مورد این پرونده مساوی است بگونه‌ای که یکی از اعضای کمیسیون رأی به باغ بودن و دیگری رأی غیر باغ دادند که در حال حاضر اعضای شورا باید در این مورد رأی گیری کنند.

به گزارش ایسنا،‌ اعضای شورای شهر این پرونده پلاک ثبتی را غیرباغ اعلام کردند.

شربیانی ادامه داد: پرونده دیگر مربوط به ملکی با ۱۳۵۳ متر مساحت واقع در منطقه یک است که حدنصاب درخت را ندراد و در سند یک قطعه زمین قید شده است و رأی کمیسیون ماده ۱۲ را ندارد؛ لذا رأی کمیسیون شهرسازی مبنی بر غیر باغ بودن این پلاک ثبتی است.

به گزارش ایسنا،‌ این پلاک ثبتی با ۱۱ رأی موافق اعضای شورا غیرباغ اعلام شد.

نظر شما
طراحی و تولید: "ایران سامانه"