کد خبر: ۵۴۶۶۵۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۴ - ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
به گزارش خبرخودرو، چگونگی توزیع ایجاد اشتغال و سهم هر استان از تسهیلات پیش‌بینی شده برای اجرای تبصره ۱۸ قانون برنامه بودجه سال ۹۷ اعلام شد. تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد و بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی از مهم‌ترین برنامه‌های تبصره ۱۸ به شمار می‌رود.


سهمیه استان‌ها از وام حمایتی

به گزارش خبرخودرو، چگونگی توزیع ایجاد اشتغال و سهم هر استان از تسهیلات پیش‌بینی شده برای اجرای تبصره ۱۸ قانون برنامه بودجه سال ۹۷ اعلام شد. تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد و بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی از مهم‌ترین برنامه‌های تبصره ۱۸ به شمار می‌رود. براساس جزئیات دستورالعمل این تبصره، برای ایجاد اشتغال در بخش صنعت و معدن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که ۱۰هزار میلیارد تومان آن از طریق منابع بانکی و ۱۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده نیز از طریق منابع صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.

در این تبصره همچنین هزار میلیارد تومان برای یارانه سود تسهیلات از سوی سیاست‌گذار منظور شده است. در این برنامه همچنین با تخصیص یارانه سود پیش‌بینی شده، نرخ نهایی سود تسهیلات طرح‌ها و واحدهای تولیدی در صورت تحقق اهداف مربوط، برای مناطق برخوردار به ۱۴ درصد و برای مناطق کم‌برخوردار به ۱۲ درصد کاهش می‌یابد. براساس موضوع بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه پیش‌بینی ایجاد بیش از ۲۶۹ هزار نفر اشتغال در ۳۱ استان کشور پیش‌بینی شده است که با توجه به سهمیه‌بندی صورت گرفته استان‌های «اصفهان، تهران، آذربایجان‌شرقی، زنجان و البرز» بیشترین سهم اشتغال‌زایی را با توجه به این تبصره به خود اختصاص خواهند داد.

براین اساس برای استان اصفهان از مجموع اشتغال در نظر گرفته شده ایجاد ۴۱ هزار و ۲۹ نفر شغل پیش‌بینی شده که از این میزان ۲۶ هزار و ۷۶۳ نفر شغل به واسطه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، سه هزار و ۷۶۴ نفر شغل از طریق بازسازی و نوسازی طرح‌های موجود و ۱۰ هزار و ۵۰۲ نفر شغل نیز با تامین سرمایه در گردش برای این استان ایجاد خواهد شد. استان تهران نیز با پیش‌بینی ایجاد ۲۱ هزار و ۵۵۶ نفر شغل عنوان دومین استان را در ایجاد اشتغال به خود اختصاص داده است. بر این اساس سهم این استان از طریق تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام برابر با ۸ هزار و ۷۹۳ نفر شغل، بازسازی و نوسازی طرح‌های موجود ۳هزار و ۴۱۴ نفر شغل و به واسطه تزریق سرمایه در گردش ۹ هزار و ۳۴۹ نفر شغل ایجاد خواهد شد.

آذربایجان‌شرقی سومین استانی است که بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال به خود اختصاص داده است، براساس سهمیه‌بندی صورت‌گرفته ایجاد ۱۹ هزار و ۲۷۲ نفر شغل برای این استان در نظر گرفته شده است که ۸ هزار و ۴۲۵ نفر شغل از طریق اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، ۵ هزار و ۷۷۴ نفر شغل به واسطه بازسازی و نوسازی طرح‌های موجود و ۵ هزار و ۷۳ نفر شغل نیز از طریق تزریق سرمایه در گردش به بنگاهای دارای شرایط در این استان ایجاد خواهد شد. استان زنجان نیز با ایجاد ۱۶ هزار و ۴۷۲ نفر شغل در این مدت توانست در جایگاه بعدی بیشترین سهم از ایجاد اشتغال قرار گیرد. برای این استان نیز ایجاد ۱۳ هزار و ۲۹۷ نفر شغل از طریق طرح‌های نیمه‌تمام، ایجاد هزار و ۲۸۴ نفر شغل به واسطه بازسازی و نوسازی و هزار و ۸۹۱ نفر شغل از طریق تامین سرمایه در گردش ایجاد خواهد شد. سهم استان البرز نیز در ایجاد اشتغال برابر با ۱۵ هزار ۸۳۲ نفر شغل است؛ برای رسیدن به اشتغال پیش‌بینی شده برای این استان ۱۰ هزار و ۵۵۱ نفر شغل از طریق تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، دو هزار و ۴۰۴ نفر شغل به واسطه بازسازی و نوسازی طرح‌های موجود و دو هزار و ۸۷۷ نفر شغل نیز با تزریق سرمایه در گردش ایجاد خواهد شد.

بیشترین دریافت‌کنندگان تسهیلات

اما در تبصره ۱۸ قانون برنامه بودجه سال ۹۷ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و هزار میلیارد تومان برای یارانه سود تسهیلات از سوی سیاست‌گذار برای تحقق طرح‌های اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است. با توجه به سهمیه‌بندی صورت گرفته استان‌های «اصفهان، تهران، آذربایجان‌شرقی، قزوین و خراسان رضوی» بیشترین تسهیلات پیش‌بینی شده را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به توزیع استانی صورت‌گرفته سهم استان اصفهان از تسهیلات پیش‌بینی شده برابر با ۱۷هزار و ۷۶۵ میلیارد ریال است که از این میزان تسهیلات پیش‌بینی شده برای این استان بیش از ۵ هزار میلیارد ریال به طرح‌های نیمه‌تمام اختصاص خواهد یافت، سهم بازسازی و نوسازی طرح‌های موجود نیز هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال است و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات از طریق سرمایه در گردش به بنگاه‌های واجد شرایط تزریق خواهد شد. سهم این استان از یارانه تسهیلات نیز برابر با ۷۱۷ میلیارد ریال است.

سهم استان تهران نیز از مجموع تسهیلات پیش‌بینی شده ۱۳ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال است که از این میزان بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به طرح‌های نیمه‌تمام، دو هزار و ۶۱۸ میلیارد ریال به بازسازی و نوسازی طرح‌های موجود تخصیص خواهد یافت و ۹ هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال تسهیلات نیز از طریق سرمایه در گردش به بنگاه‌های دارای شرایط اختصاص خواهد یافت. سهم این استان از توزیع استانی یارانه تسهیلات نیز برابر با ۴۷۶ میلیارد ریال است. آذربایجان‌شرقی نیز از تسهیلات پیش‌بینی شده ۱۲ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است. هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال از این تسهیلات به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، ۵ هزار و ۷۴۴ میلیارد ریال به واسطه بازسازی و نوسازی طرح‌های موجود تخصیص می‌یابد و نزدیک به ۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات نیز برای تامین سرمایه در گردش این استان در نظر گرفته شده، سهم این استان از توزیع استانی یارانه تسهیلات برابر با ۶۵۶ میلیارد ریال است. سهم در نظر گرفته شده برای استان قزوین نیز برابر با ۱۱ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال است که از این میزان بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به طرح‌های نیمه‌تمام، ۷ هزار و ۷۱۸ میلیارد ریال به بازسازی و نوسازی طرح‌های موجود اختصاص خواهد یافت و هزار و ۸۷۱ میلیارد ریال نیز برای سرمایه در گردش بنگاه‌های این استان پیش‌بینی شده است.

سهم این استان از توزیع استانی یارانه تسهیلات نیز برابر با ۷۸۳ میلیارد ریال است. خراسان رضوی نیز با تخصیص ۱۱ هزار و ۸۷ میلیارد ریال تسهیلات در جایگاه پنجم قرار گرفته است. از مجموع تسهیلات پیش‌بینی شده برای این استان ۲ هزار و ۴۶۴ میلیارد ریال به طرح‌های نیمه‌تمام، ۳ هزار و ۶۹۹ میلیارد ریال به بازسازی و نوسازی طرح‌های موجود واگذار خواهد شد و نزدیک به ۵ هزار میلیارد ریال برای سرمایه در گردش بنگاه‌های دارای شرایط این استان در نظر گرفته شده است. اما سهم این استان از توزیع استانی یارانه تسهیلات نیز برابر با ۵۶۷ میلیارد ریال است. از سوی دیگر توزیع استانی تسهیلات برای اشتغال‌زایی بیانگر آن است که کمترین سهم از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه به استان‌های «ایلام»، «خراسان شمالی»، «کهگیلویه و بویراحمد»، «کردستان» و «کرمانشاه» اختصاص یافته است. براساس سهمیه بندی صورت گرفته استان ایلام با ۸۰۱ میلیارد ریال تسهیلات کمترین سهم از منابع پیش‌بینی‌شده را داشته است.

از این میزان تسهیلات ۱۳۳ میلیارد ریال به طرح‌های نیمه تمام، ۴۹ میلیارد ریال به بازسازی و نوسازی طرح‌های موجود و ۶۲۰ میلیارد ریال نیز به سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های دارای شرایط این استان اختصاص خواهد یافت. سهم استان خراسان شمالی نیز برابر با هزار و ۹۴۲ میلیارد ریال است که از مجموع تسهیلات پیش‌بینی شده ۱۱ میلیارد ریال به طرح‌های نیمه تمام و هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال نیز به بازسازی و نوسازی بنگاه‌های این استان اختصاص خواهد یافت، اما سرمایه در گردش پیش‌بینی شده برای این استان نیز برابر با ۷۳۹ میلیارد ریال است. برای استان کهگیلویه و بویراحمد نیز هزار و ۹۹۶ میلیارد ریال تسهیلات پیش‌بینی شده است که سهم طرح‌های نیمه تمام برابر با ۱۳۱ میلیارد ریال و بازسازی و نوسازی نیز ۹۶۳ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است اما تسهیلات پیش‌بینی شده برای سرمایه در گردش این استان نیز ۹۰۳ میلیارد ریال خواهد بود. استان کردستان نیز از مجموع تسهیلات پیش‌بینی شده سهم ۲ هزار و ۹۱ میلیارد ریالی دارد و از مجموع این تسهیلات ۲۶ میلیارد ریال به طرح‌های نیمه‌تمام و ۷۴۰ میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی طرح‌های موجود در این استان در نظر گرفته شده است. اما سرمایه درگردش پیش‌بینی شده برای این استان نیز برابر با هزار و ۳۲۵ میلیارد ریال خواهد بود. استان کرمانشاه نیز از مجموع تسهیلات پیش‌بینی شده سهمی ۲ هزار و ۲۰۱ میلیارد ریالی را به خود اختصاص داده است. از میان این میزان تسهیلات ۳۱۶ میلیارد ریال تسهیلات به طرح‌های نیمه تمام، ۶۸۲ میلیارد ریال به بازسازی و نوسازی طرح‌های موجود و هزار و ۲۰۳ میلیارد ریال نیز به سرمایه در گردش طرح‌های واجد شرایط اختصاص خواهد یافت.

اولویت‌های بازسازی و نوسازی

در تبصره ۱۸ قانون برنامه و بودجه سال ۹۷ برای نوسازی و بازسازی صنایع ۹ رشته فعالیت پیش‌بینی شده است که در این خصوص می‌توان به «نساجی، پوشاک، چرم و کفش»، «قطعه‌سازی و مجموعه‌های تولید خودرو»، «ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات کارخانه‌ای و تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی»، «صنایع معدنی»، «شیمیایی و سلولزی»، «صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی»، «برق و الکترونیک»، «صنایع فلزی و لوازم خانگی» و «صنایع دریایی» اشاره کرد. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برای ۹ رشته فعالیت پیش‌بینی شده ۴۲ زیرشاخه نیز پیش‌بینی شده تا به این طریق برنامه‌ریزی برای نوسازی و بازسازی صنایع شتاب گیرد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"