قطعه سازان رکن اصلی توسعه و نوآوری در صنعت خودرو هستند

قطعه سازان رکن اصلی توسعه و نوآوری در صنعت خودرو هستند

به گزارش خبرخودرو، یکی از فعالان صنعت قطعه سازی کشور اعلام کرد: صنایع دفاع در شرایط فعلی می تواند در کنار موضوعات دفاعی کشور با امکانات و پتانسیل هایی که دارد به حیطه تامین قطعات خودرو وارد شده و موثر باشد.
اعمال سیاست‌های انقباضی از سوی نظام بانکی، صنعت خودروسازی را به رکود هدایت کرده است

اعمال سیاست‌های انقباضی از سوی نظام بانکی، صنعت خودروسازی را به رکود هدایت کرده است

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور با تاکید بر لزوم ارائه تسهیلات به شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی، خودروسازی را پیشران صنایع مولد و لوکوموتیو محرک 64 صنعت وابسته است.
باید تعداد زیادی از قطعه‌سازان با هدف تولید قطعات باکیفیت‌تر با یکدیگر ادغام شوند

باید تعداد زیادی از قطعه‌سازان با هدف تولید قطعات باکیفیت‌تر با یکدیگر ادغام شوند

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان تهران ضمن انتقاد از عدم رعایت اقتصاد مقیاس صنعت قطعه‌سازی را نیازمند حمایت منطقی دولت دانست.
لزوم ورود به عرصه طراحی و پلتفرم برای تامین قطعات خودرو

لزوم ورود به عرصه طراحی و پلتفرم برای تامین قطعات خودرو

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان تهران صنعت خودرو را یک صنعت استراتژیک، سودآور و اشتغالزا دانست و بر ورود خودروسازان به عرصه طراحی و پلتفرم در جهت تامین داخلی قطعات تاکید کرد.
بحران در قطعه سازی در صورت عدم تحقق حمایت مالی از خودروسازان

بحران در قطعه سازی در صورت عدم تحقق حمایت مالی از خودروسازان

به گزارش خبرخودرو، نائب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو استان تهران اعلام کرد: مطالبی در مورد کمک به خودروسازان به منظور پرداخت مطالبات قطعه سازان عنوان می شود که امیدواریم به زودی اجرایی شود درغیر اینصورت قطعه سازان آسیب و در برخی موارد صدمات جبران ناپذیری خواهند دید و یک بحران به وجود خواهد آمد.
خودروسازان بار توسعه محصول را بر دوش قطعه سازان انداخته اند

خودروسازان بار توسعه محصول را بر دوش قطعه سازان انداخته اند

به گزارش خبرخودرو، یکی از فعالان صنعت قطعه سازی کشور اعلام کرد: یکی از دلایلی که موجب شده توانایی قطعه سازان در تامین قطعات روزمره کاهش یابد این است که بخشی از توانایی اقتصادی قطعه سازان در پروژه های اقتصادی، عقیم مانده است.
رعایت عدالت در پرداخت مطالبات قطعه سازان حیاتی است

رعایت عدالت در پرداخت مطالبات قطعه سازان حیاتی است

به گزارش خبرخودرو، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودروایران اعلام کرد: آنچه در جلسه وزیر صمت با نمایندگان مجلس درخصوص تامین مالی خودروسازان تصویب شده، افزایش حد اعتباری به میزان 5 هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق به میزان 1800 یا 1900 میلیارد تومان است.
حداقل نیاز نقدینگی قطعه سازان 15 هزار میلیارد تومان است

حداقل نیاز نقدینگی قطعه سازان 15 هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور اعلام کرد: تعادل بخش های مختلف تولید به این شکل به هم خورد که شرکت های خام فروش دچار رونق فزاینده شده و از طرف دیگر تولید کالاهایی با ارزش افزوده بالا مانند خودرو با زیانی هنگفت روبرو است.
کیفیت قطعات خودرو پس از تحریم حفظ شده است

کیفیت قطعات خودرو پس از تحریم حفظ شده است

به گزارش خبرخودرو، یکی از فعالان صنعت قطعه سازی کشور اعلام کرد: برای تولید قطعات های- تک در میزهای ساخت داخل قرار شده با معرفی صنایع به بانک حمایت هایی صورت گیرد اما تا امروز اقدام خاصی انجام نشده که به بهبود اجرای پروژه ها یا بهبود فضای کسب و کار در تولید قطعات جاری کمک کند.
نقدینگی، مهم ترین چالش پویش داخلی سازی قطعات است

نقدینگی، مهم ترین چالش پویش داخلی سازی قطعات است

به گزارش خبرخودرو، نائب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو استان تهران اعلام کرد: نباید منظور از داخلی سازی، کپی کردن یک قطعه در ایران باشد که مالکیت معنوی آن متعلق به دیگری است؛ داخلی سازی مناسب چنان است که مالکیت معنوی قطعه نیز متعلق به خود ما باشد و بهتر است تفکر پشت داخلی سازی قطعات را داخلی سازی نماییم.
طراحی و تولید: "ایران سامانه"