واردات خودرو مخالف با سیاست های حمایت از تولید داخل است

واردات خودرو مخالف با سیاست های حمایت از تولید داخل است

به گزارش خبرخودرو،رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور واردات خودرو را مخالف با سیاست های حمایت از تولید داخل و به نفع وارد کنندگان خودرو دانست.
معافیت‌ها و مشوق‌های وارداتی برای خودرو و قطعه باید مشابه باشند
در راستای حمایت از تولید داخل؛

معافیت‌ها و مشوق‌های وارداتی برای خودرو و قطعه باید مشابه باشند

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور واردات خودرو به ازای صادرات قطعه و خودرو را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اختصاص هر گونه امتیاز و ارائه مشوق‌ها از جمله معافیت‌های مالیاتی برای واردکنندگان خودرو، می‌بایست مشابه و متناسب با آن برای قطعه‌سازان نیز در نظر گرفته شود.
کمیسیون اخلاق مجلس به سخنان قبیح نماینده مجلس رسیدگی کند
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور:

کمیسیون اخلاق مجلس به سخنان قبیح نماینده مجلس رسیدگی کند

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: سخنان اخیر یکی از نمایندگان مجلس در برنامه تلویزیونی در شأن نمایندگی مردم، مجلس شورای اسلامی، صنعتگران کشور و رسانه ملی نیست.
شورای سیاستگذاری خودرو تشکیل شود
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور:

شورای سیاستگذاری خودرو تشکیل شود

به گزارش خبرخودرو، رییس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: گام اصلی اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور؛ خروج دولت از مدیریت صنعت خودرو و عدم دخالت در مقوله قیمت گذاری آن است.
مافیای واردات به دنبال ورود خودروهای بیش از 20 هزار دلار است

مافیای واردات به دنبال ورود خودروهای بیش از 20 هزار دلار است

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: اگر واردات مشروط نباشد با ادامه سرکوب قیمت خودرو، زیانی خودروسازان از 80 هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود که این موضوع صنعت خودروی کشور را به شدت آسیب‌پذیر می‌سازد.
اهلیت خریداران سهام خودروسازان شرط اصلی واگذاری است
در دیدار با اعضای انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور عنوان شد؛

اهلیت خریداران سهام خودروسازان شرط اصلی واگذاری است

به گزارش خبرخودرو،وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای واگذاری سهام دو خودروساز کشور نیز بررسی ها و برنامه ریزی های کاملی در حال انجام و سندی در دست تدوین است که براساس آن اهلیت، توانائی، تخصص و تعهد خریداران این سهام به عنوان مهمترین شرط در نظر گرفته خواهد شد.
نرخ تعرفه واردات قطعات خودرو بر اساس شاخص‌های اقتصادی باید 32 درصد باشد
ضرورت رعایت تناسب در تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو و قطعه؛

نرخ تعرفه واردات قطعات خودرو بر اساس شاخص‌های اقتصادی باید 32 درصد باشد

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نرخ تعرفه واردات خودرو و قطعات، حذف کشورهای تابع تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودروی کشور و توجه به سلیقه مصرف‌کنندگان داخلی را از نکات کلیدی در مبحث واردات خودرو دانست.
برنامه‌ریزی حلقه مفقوده توقف تولید خودروهای ناقص است

برنامه‌ریزی حلقه مفقوده توقف تولید خودروهای ناقص است

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: برای اینکه پرونده تولید خودروهای ناقص برای همیشه در خودروسازی‌ها بسته شود، در مرحله نخست نیازمند برنامه‌ریزی و شناسایی تعداد قطعه‌های وارداتی، زمان لازم برای گشایش اعتبار، تامین ارز و ترخیص است.
نقش تعیین کننده بانک ها در تامین نقدینگی صنعت خودرو و قطعه

نقش تعیین کننده بانک ها در تامین نقدینگی صنعت خودرو و قطعه

به گزارش خبرخودرو، رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی با اشاره به نقش تعیین کننده بانک ها در تامین نقدینگی قطعه سازان و همچنین افزایش تولید خودرو در سال جاری عنوان کرد: متاسفانه تکالیف قانونی بانک ها برای تامین وام ازدواج و مسکن حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت مصرف سوق داده و مانع از هدایت آن به سوی تولید شده است.
خطر کاهش قدرت خرید؛ بیخ گوش صنعت خودرو
کمیته ملی خودرو تشکیل شود

خطر کاهش قدرت خرید؛ بیخ گوش صنعت خودرو

به گزارش خبرخودرو،دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور معتقد است که تحقق نقشه و سند راه برای صنعت خودرو، نیازمند ضمانت اجرایی است و باید کمیته ملی خودرو برای رصد و پایش اهداف تبیین شده، تشکیل شود. وی همچنین می گوید یکی از خطرات و مسائل جدی داخلی در حوزه صنعت خودرو، کاهش قدرت و توان خرید مردم است.