چه عواملی موجب تضعیف تحقیق و توسعه در صنعت قطعه سازی شده است؟

چه عواملی موجب تضعیف تحقیق و توسعه در صنعت قطعه سازی شده است؟

به گزارش خبرخودرو،رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی عنوان کرد: مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی و قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو توان قطعه سازان برای سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه را کاهش داده است.
وزارت صمت در تسهیل واردات قطعات موتورسیکلت هوشمندانه عمل کند

وزارت صمت در تسهیل واردات قطعات موتورسیکلت هوشمندانه عمل کند

به گزارش خبرخودرو، نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشورضمن اشاره به تصمیم وزارت صمت مبنی بر تسهیل واردات قطعات موتورسیکلت بر واردات هوشمندانه قطعات تاکید و عنوان کرد: قطعاتی که ظرفیت داخلی سازی دارند باید در داخل تولید شده و تنها قطعاتی که امکان ساخت داخل و یا صرفه اقتصادی ندارند باید وارد شوند.
واردکننده و نوع قطعه باید در تعیین نرخ تعرفه‌ها لحاظ شود

واردکننده و نوع قطعه باید در تعیین نرخ تعرفه‌ها لحاظ شود

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: محاسبه صحیح نرخ تعرفه و کنترل آن، نیازمند یک سازمان به هم پیوسته همراه با نظارت‌های دقیق برای تسهیل تامین قطعات وارداتی موردنیاز قطعه‌سازان است.
واردات خودروهایی با قیمت کمتر از تولیدات داخلی موجب آسیب صنعت قطعه سازی است

واردات خودروهایی با قیمت کمتر از تولیدات داخلی موجب آسیب صنعت قطعه سازی است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: اگر قیمت خودروهای وارداتی کمتر از قیمت خودروهای داخلی باشند، صنعت خودرو و قطعه کشور شامل کارگاه‌ها و اشتغال نیروی انسانی را دچار آسیب خواهد کرد بنابراین قیمت باید به نحوی باشد که موجب برقراری تعادل در بازار داخلی شود.
عملکرد قدرتمند خودروسازان و قطعه سازان در دوران تحریم

عملکرد قدرتمند خودروسازان و قطعه سازان در دوران تحریم

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: صنعت خودروی کشور در سال‌های تحریم به پیشرفت‌هایی نائل شده و در تمامی شاخصه‌ها حرکت رو به رشدی را طی کرده‌ اما درصد رضایت مندی را سرعت رشد در شاخصه‌های بین‌المللی مشخص می‌کند. می‌بایست بی‌رحمانه با خود صادق باشیم و صداقت بی‌رحمانه با خود است که موجب پیشرفت می‌شود.
کشورهای مهد خودروسازی جهان در صورت تحریم عملکردی مشابه صنعت خودرو ایران داشتند

کشورهای مهد خودروسازی جهان در صورت تحریم عملکردی مشابه صنعت خودرو ایران داشتند

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور تلاش های کارگران و مدیران صنعت خودرو و قطعه برای حفظ صنعت خودرو در شرایط تحریمی را کاری بسیار بزرگ دانست.
حضور ایسکرا با رویکرد داخلی سازی قطعات در نمایشگاه قطعات و صنایع وابسته خودرو

حضور ایسکرا با رویکرد داخلی سازی قطعات در نمایشگاه قطعات و صنایع وابسته خودرو

به گزارش خبرخودرو، شرکت ایسکرا اتوالکتریک در هجدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات و صنایع وابسته خودرو که از 26 خرداد لغایت 30 خردادماه ۱۴۰۱ در نمایشگاه بین المللی استان اصفهان حضور خواهد یافت.
افزایش نرخ تعرفه واردات مواد اولیه از نقاط ضعف تعرفه‌گذاری است

افزایش نرخ تعرفه واردات مواد اولیه از نقاط ضعف تعرفه‌گذاری است

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نرخ بالای تعرفه واردات مواد اولیه در برابر تعرفه قطعات‌ وارداتی را از نقاط ضعف تعرفه‌گذاری دانست و گفت: در شرایط تبدیل ارز دولتی به نیمایی در گمرکات کشور، نرخ تعرفه‌ها باید به نحوی تعیین شود که موجب رکود و تعطیلی صنعت قطعه‌سازی داخلی نشود.
واردات قطعات مشابه داخلی لطمه به تولید داخل است

واردات قطعات مشابه داخلی لطمه به تولید داخل است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در راستای حمایت از تولید داخل بر متناسب سازی و افزایش نرخ تعرفه واردات قطعات و نهاده‌های تولیدی که قابلیت ساخت داخل دارند تاکید کرد.
واردات خودرو نباید موجب لطمه به تولید داخل شود

واردات خودرو نباید موجب لطمه به تولید داخل شود

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان این مطلب که واردات خودرو باید تحت شرایطی باشد که موجب لطمه به تولید داخل نشود، گفت: می‌بایست واردات خودروهای باکیفیت بدون محدودیت قیمت در دستور کار قرار بگیرد.