بررسی نقش قطعه سازان در توسعه صنعت خودرو

بررسی نقش قطعه سازان در توسعه صنعت خودرو

به گزارش خبرخودرو، یک عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن اشاره به نقش قطعه سازان در توسعه صنعت خودرو بر اتخاذ سیاست های کلان، تدوین و پیاده سازی طرح های بلند مدت در صنعت خودرو تاکید کرد.
چالش اصلی در تامین چیپ‌ست‌ها افزایش قیمت است نه تحریم

چالش اصلی در تامین چیپ‌ست‌ها افزایش قیمت است نه تحریم

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص چالش تامین میکروچیپ‌ها در صنعت خودروی جهان که به موجب آن کاهش تولید در دنیا اتفاق افتاد و تاثیر این چالش بر خودروسازی داخلی و راهکارهای پیش رو برای تولید خودروهای جدید به بیان توضیحاتی پرداخت.
کاهش قیمت تمام شده قطعات؛مهم ترین اصل در تولید خودروهای اقتصادی

کاهش قیمت تمام شده قطعات؛مهم ترین اصل در تولید خودروهای اقتصادی

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن تاکید بر ضرورت تولید خودروهای اقتصادی در کشور عنوان کرد: با توجه به رشد آمار خودروهای فرسوده و کافی نبودن طرح ها و لوایح اسقاط خودروهای فرسوده در مجلس و همچنین افزایش مصرف سوخت و آلودگی هوا تولید خودروهای اقتصادی باید در الویت صنعت خودروسازی قرار گیرد.
‌اثرات دوگانه رشد نرخ ارز بر قیمت قطعات خودرو

‌اثرات دوگانه رشد نرخ ارز بر قیمت قطعات خودرو

به گزارش خبرخودرو، یک فعال صنعت قطعه سازی بر تعمیق داخلی سازی قطعات به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از افزایش قیمت ارز در صنعت قطعه سازی تاکید کرد.
هم پیمانی انجمن قطعه‌سازان با ایران خودرو در افزایش تیراژ تولید تا پایان 1401

هم پیمانی انجمن قطعه‌سازان با ایران خودرو در افزایش تیراژ تولید تا پایان 1401

به گزارش خبرخودرو، شاپور سامعی در نشست تبیین فرصت‌های اقتصادی عبور مستقیم تولید در صنعت خودرو شناخت گلوگاه‌ها و بهبود فرآیند تولید را از رئوس برنامه‌های انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد و گفت: به واسطه تولید عبور مستقیم بهبود کمی و کیفی تولید حاصل شده و امکان تحقق برنامه ایران خودرو مبنی بر 65 تا 70 هزار دستگاه تا پایان سال وجود دارد.
ضرورت واگذاری صادرات قطعات خودرو به شرکت های بازرگانی

ضرورت واگذاری صادرات قطعات خودرو به شرکت های بازرگانی

به گزارش خبرخودرو، یک فعال صنعت قطعه سازی تولید قطعات باکیفیت و قیمت رقابتی و تامین به موقع آنها را شرط نخست توسعه صادرات در صنعت قطعه سازی برشمرد و بر واگذاری صادرات قطعات خودرو به شرکت های بازرگانی تاکید کرد.
تعمیق داخلی سازی قطعات خودرو در هاله ای از ابهام

تعمیق داخلی سازی قطعات خودرو در هاله ای از ابهام

به گزارش خبرخودرو، یک فعال صنعت قطعه سازی با اشاره به آخرین وضعیت داخلی سازی قطعات خودرو عنوان کرد: داخلی سازی در صنعت خودرو به ویژه ساخت قطعات های تک به دلیل تحریم ها و نبود روابط بین المللی در هاله ای از ابهام قرار دارد.
قطعه سازان چشم انداز روشنی تا پایان سال مشاهده نمی کنند

قطعه سازان چشم انداز روشنی تا پایان سال مشاهده نمی کنند

به گزارش خبرخودرو، با وجود بهبود روند درآمدی خودروسازان و افزایش تیراژ، ساختار مالی حاکم بر زنجیره تامین خودروسازی با چالشهای جدی تری روبرو شده و چشم انداز روشنی برای ماه های پایان سال مشاهده نمی شود.
قیمت گذاری دستوری؛ مهم ترین گلوگاه تولید عبور مستقیم خودروسازان

قیمت گذاری دستوری؛ مهم ترین گلوگاه تولید عبور مستقیم خودروسازان

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشورضمن اشاره به گلوگاه ها و موانع عبور مستقیم تولید خودروسازان گفت: حصول نتایج بهتر در عبور مستقیم تولید مستلزم حذف قیمت گذاری دستوری، اصلاح ساختار مالی خودروسازان و بهره گیری از مدیران توانمند در خودروسازی است.
افق توسعه کروز برای تحقق تولید 55 میلیون قطعه در 1401

افق توسعه کروز برای تحقق تولید 55 میلیون قطعه در 1401

به گزارش خبرخودرو، کروز به عنوان بزرگترین و پیشرو‌ترین قطعه ساز، در سال 1400 به رکورد تولید 50 میلیون قطعه‌ خودوریی دست پیدا کرده اما این شرکت به دنبال شکستن رکورد سال گذشته خود است و طبق پیش‌بینی مدیران آن، تا پایان سال 1401 به رکورد تولید 55 قطعه در سال خواهد رسید.