عمومی
قطار اتوبوس های متوقف شده در بزرگراه چمران
به گزارش خبرخودرو، خراب شدن يك دستگاه اتوبوس در خط ويژه بزرگراه چمران به سمت شمال به تشكيل قطار اتوبوس ها در اين مسير منجر شده است.
صفحه  از ۲۱۵۷۵
طراحی و تولید: "ایران سامانه"