برچسب ها
برچسب: سمند سورن
تومان وانت آریسان 72,400,000 51,500,000 سمند lx 81,900,000 66,770,000 سمند... ef7 95,400,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 118,000,000 حاشیه بازار سمند سورن 113,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۷۱۴۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۴


تومان وانت آریسان 72,800,000 51,500,000 سمند lx 82,200,000 66,770,000 سمند... ef7 95,400,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 116,000,000 حاشیه بازار سمند سورن ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۷۱۳۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


تومان وانت آریسان 74,000,000 51,500,000 سمند lx 81,500,000 66,770,000 سمند... ef7 94,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 113,000,000 حاشیه بازار سمند سورن ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۷۱۰۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


تومان وانت آریسان 73,000,000 51,500,000 سمند lx 81,900,000 66,770,000 سمند... ef7 95,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 112,000,000 حاشیه بازار سمند سورن ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۷۰۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


تومان وانت آریسان 69,600,000 51,500,000 سمند lx 83,000,000 66,770,000 سمند... ef7 94,500,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 101,000,000 حاشیه بازار سمند سورن ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۷۰۴۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


تومان وانت آریسان 70,000,000 51,500,000 سمند lx 84,000,000 66,770,000 سمند... ef7 96,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 103,000,000 حاشیه بازار سمند سورن ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۷۰۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰


تومان وانت آریسان 69,000,000 51,500,000 سمند lx 85,000,000 66,770,000 سمند... ef7 98,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 105,000,000 حاشیه بازار سمند سورن ناموجود 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۷۰۱۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


تومان وانت آریسان 68,000,000 51,500,000 سمند lx 81,000,000 66,770,000 سمند... ef7 92,000,000 69,773,000 سمند ef7 99,000,000 حاشیه بازار سمند سورن...
کد خبر: ۵۶۹۹۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶


تومان وانت آریسان 67,800,000 51,500,000 سمند lx 80,600,000 66,770,000 سمند... ef7 94,600,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 98,500,000 حاشیه بازار سمند سورن 102,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۶۹۷۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۴


آریسان68,000,00051,500,000سمند lx79,900,00066,770,000سمند ef794,300,00069,773,000سمند ef7 دوگانه سوز - کد 1697,000,000حاشیه بازارسمند... سورن102,000,00082,558,000دنا تیپ 1 114,000,00083,600,000دنا پلاس تیپ 1 119,000,000توقف فروشدنا پلاس...
کد خبر: ۵۶۹۵۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱


تومان وانت آریسان 67,500,000 51,500,000 سمند lx 80,400,000 66,770,000 سمند... ef7 94,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 97,800,000 حاشیه بازار سمند سورن 102,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۶۹۳۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


تومان وانت آریسان 64,000,000 51,500,000 سمند lx 80,000,000 66,770,000 سمند... ef7 92,700,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 97,500,000 حاشیه بازار سمند سورن 100,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۶۸۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


تومان وانت آریسان 64,300,000 51,500,000 سمند lx 80,000,000 66,770,000 سمند... ef7 92,800,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 97,500,000 حاشیه بازار سمند سورن 101,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۶۸۷۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در مهرماه سمند سورن...
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در مهرماه سمند سورن... تبریز علاوه بر سورن تولید محصول سمند را نیز برعهده...
کد خبر: ۵۶۸۷۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳


تومان وانت آریسان 62,700,000 51,500,000 سمند lx 78,000,000 66,770,000 سمند... ef7 93,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 97,000,000 حاشیه بازار سمند سورن 97,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۶۸۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۰


تومان وانت آریسان 62,700,000 51,500,000 سمند lx 77,700,000 66,770,000 سمند... ef7 91,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 96,000,000 حاشیه بازار سمند سورن 97,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۶۸۳۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


وانت آریسان62,700,00051,500,000سمند lx77,500,00066,770,000سمند ef788,500,00069,773,000سمند ef7 دوگانه سوز - کد 1695,000,000حاشیه... بازارسمند سورن97,000,00082,558,000دنا تیپ 1 108,000,00083,600,000دنا تیپ 2 114,000,000توقف فروشدنا پلاس...
کد خبر: ۵۶۸۱۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۶


تومان وانت آریسان 62,700,000 51,500,000 سمند lx 77,200,000 66,770,000 سمند... ef7 88,500,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 95,000,000 حاشیه بازار سمند سورن 97,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۶۷۹۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۲


تومان وانت آریسان 62,500,000 51,500,000 سمند lx 77,000,000 66,770,000 سمند... ef7 89,000,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 10... ناموجود حاشیه بازار سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 94,000,000 حاشیه بازار سمند سورن 95,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۶۷۷۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


تومان وانت آریسان 61,000,000 51,500,000 سمند lx 77,300,000 66,770,000 سمند... ef7 86,500,000 69,773,000 سمند ef7 دوگانه سوز - کد 10... ناموجود حاشیه بازار سمند ef7 دوگانه سوز - کد 16... 94,000,000 حاشیه بازار سمند سورن 95,000,000 82,558,000 دنا تیپ 1...
کد خبر: ۵۶۷۵۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸


طراحی و تولید: "ایران سامانه"