کد خبر: ۵۱۰۸۱۶
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۰ - ۰۶ اسفند ۱۳۹۶

مبانی آئین نامه راهنمایی و رانندگی

1- راه چیست؟

تمام سطح خیابان، کوچه، آزادراه، بزرگراه، محل عبور عابرین پیاده، و همچنین محل حرکت وسایل نقلیه را می گویند.

راه هایی که که عرض آن کمتر از 6 متر باشد کوچه و راه هایی که که عرض آن بیشتر از 6 متر باشد خیابان است.

2- جاده چیست؟

راه های دو طرفه رفت و برگشت بین دو شهر را می گویند.

3- آزادراه چیست؟

به راهی گفته می شود حداقل دو بانده که مسیر رفت و برگشت آن توسط گاردریل از هم جدا شده است.

4- جاده اصلی چیست؟

راهی که در برخورد با راه دیگر به طور معمول عریض تر و با علائم راهنمایی و رانندگی اصلی تلقی می شود.

5- جاده فرعی چیست؟

راهی که از راه اصلی منشعب شده و یا به آن می پیوندد. به طور معمول کم عرض تر و با نصب علائم راهنمایی و رانندگی فرعی تلقی می شود.

6- تفاوت آزادراه و بزرگراه چیست؟

1- رنگ تابلو آزادراه آبی و رنگ تابلو بزرگراه سبز است.

2- مسیر دسترسی ارتباطی در آزادراه زیرگذر است ولی در بزرگراه دوربرگردان است.

3- آزادراه راهش قطع نمی شود، چراغ راهنمایی و رانندگی یا تقاطع ندارد ولی بزرگراه گاها تقاطع یا چراغ راهنمایی و رانندگی دارد.

4- شانه خاکی آزادراه 3 متر است و شانه خاکی بزرگراه 1 متر است.

نکته: نصب هر گونه علائم مثل سرعت گیر، روشنایی، تابلوها و ... در راه های بین شهری وظیفه وزارت راه و شهر سازی است و نصب همین علائم در داخل شهر با شهرداری است.

نکته: ورود عابرین پیاده و همچنین حرکت دادن حیوانات در همه آزادراه ها ممنوع است.

نکته: هر شخص شخص بخواهد با هر وسیله نقلیه رانندگی کند باید مجوز رانندگی با آن وسیله نقلیه را داشته باشد.

نکته: مدت اعتبار همه گواهی نامه ها تا 65 سالگی 10 ساله است و از 65 – 70 سالگی، 5 ساله است و از 70 سال به بعد 2 ساله می شود.

7- حق تقدم را تعریف کنید؟

اولویت عبور یک وسیله نقلیه نسبت به عبور وسایل نقلیه دیگر یا پیادگان و بالعکس می باشد.

8- برگه معاینه چیست؟

معاینه فنی جهت تشخیص اصالت خودرو، سلامت زیست محیطی، فنی و ایمنی خودرو می باشد. مدت اعتبار معاینه فنی برای خودروهای 1 ساله برای خودروهای تجاری – عمومی – سنگین 3 الی 6 ماهه می باشد. رانندگی با خودروهایی که برگه معاینه فنی ندارند ممنوع است

9- در راه یا جاده ای دچار حادثه ایی شده اید در چه فاصله ایی باید تابلو احتیاط را قرار دهید؟

70 متری و در آزادراه و بزرگراه 150 متری.

نکته: روی یدک یا هر نوع وسیله نقلیه ایی که وسیله نقلیه دیگری را می کشد باید یک پرچم سفید به ابعاد حداقل 50 سانت نصب باشد. هیچ وسیله نقلیه ایی در یک زمان نمی تواند بیش از یک وسیله نقلیه را یدک بکشد.

10- علائم راهنمایی و رانندگی را نام ببرید؟

1- فرمان 2- چراغ راهنمایی 3- تابلوها 4- خط کشی؛ فرمان پلیس بر دیگر علائم اولویت دارد.

نکته: هرگاه پلیس راهنمایی و رانندگی یا مامور صلاحیت دار دست راست خود را به طور عمود بالا ببرد به معنای این است که کلیه استفاده کنندگان از راه که در امتداد جهت نشان داده شده می باشد باید توقف کنند. هرگاه دست خود را مقابل صورت به طور افقی نگه دارد به معنای توقف استفاده کننده گان راه در امتداد جهت نشان داده می باشد. وقتی دست بالا و پایین شود به طور متناوب به معنای کاستن سرعت می باشد.

11- علائم آگاه سازی و همچنین علائم لازم برای سبقت چیست؟

در روز استفاده از بوق و در شب نور بالا و پایین چند بار

نکته: رانندگانی که قصد گردش به چپ یا راست یا توقف دارند از فاصله 100 متری راهنما می زنند و در آزادراه و بزرگراه چون سرعت ها بالاست از فاصله 500 متری.

12- تعریف پیچ

انحراف مستقیم راه در سطح افق را پیچ می گویند.

13- تعریف ترافیک؟

ترافیک به معنای آمد و شد وسایل نقلیه، اشخاص و حیوانات در راه ها می باشد.

چراغ رانندگی به معنای نور بالا و چراغ عبور به معنای نور پایین می باشد.

14- تعریف شانه راه؟

بخشی از بدنه راه است که دو طرف خط های عبور رفت و برگشت قرار داشته و برای توقف اضطراری وسایل نقلیه به کار می رود.

15- تعریف تقاطع؟

محدوده ای که در آن دو یا چند مسیر به صورت هم سطح یا غیر هم سطح با یکدیگر تلاقی می کند.

16- علائم راهنمایی و رانندگی؟

هرگونه علامت عمودی و افقی مانند تابلو، چراغ راهنمایی و رانندگی، خط کشی و نوشته و ترسیم که بوسیله مقامات صلاحیت دار برای کنترل و تنظیم عبور و مرور به کار برده می شود.

تابلوها

1- تابلو بازدارنده یا انتظامی: به شکل دایره با نوار حاشیه ای قرمز که ممنوعیت را نشان می دهد.

2- تابلو هشدار دهنده یا اخطاری: به شکل مثلث با نوار حاشیه ای قرمز و زمینه سفید نوعی خطر را هشدار می دهد.

3- تابلو آگاهی دهنده یا اخباری: حاوی توصیه های عمومی در رنگ های و شکل های مختلف به دو نوع دستوری و غیر دستوری تقسیم می شود.

17- ایستادن با توقف چه فرقی دارد؟

توقف طولانی و بدون حضور راننده است ولی ایستادن لحظه ایی است و حضور راننده پشت فرمان الزامی است.

18- اولین اقدام قبل از روشن کردن خودرو چیست؟ گرفتن کلاچ با پای چپ.

اولین اقدام بعد از روشن کردن خودرو چست؟ بستن کمربند.

نکته: متداول ترین پارک ها در شهرها پارک دوبل است.

نکته: داشتن 4 مدرک حین رانندگی الزامی است که عبارت است از: 1- کارت خودرو 2- بیمه شخص ثالث 3- برگه معاینه فنی 4- گواهی نامه (گواهی نامه یک سند رسمی است که به پلیس ترافیک تسلیم می شود).

نکته: موثرترین عضو در رانندگی چشم است.

نکته: فاصله پارک دوبل نسبت به خودرو جلو و عقب 1 متر و تا تا جدول 45 سانتی متر است.

19- دید کافی در رانندگی نداریم چه باید بکنیم؟

در این موقع رانندگی نمی کنیم و طوری به مقصد می رسیم که نیاز به رانندگی نباشد.

نکته: با دیدن علامت پلیس مدرسه می ایستیم و به کودکان اجازه عبور می دهیم.

نکته: در حال دنده عقب رفتن هستیم و پشت سر را نمی بینیم در این حالت از فردی برای رانندگی کمک می گیریم.

نکته: همه خودروهای قابل حرکت در راه ها باید به یک سیتم شنیداری به نام بوق مجهز باشند. بوق استاندارد باید یکنواخت باشد و از فاصله 70 متری شنیده شود.

20- شرایط یدک کشیدن؟

1- در ساعات مجاز ترافیک باشد 2- وسیله نقلیه خراب باید سیستم ترمز و فرمان سالمی داشته باشد 3- وسیله نقلیه خراب باید راننده داشته باشد تا بتواند خودرو را هدایت و کنترل نماید.

21- اولین قانون پایه در رانندگی چیست؟

همیشه از سمت راست برانید مگر اینکه قصد سبقت و یا گردش به چپ را داشته باشید. رانندگان کلیه وسایل نقلیه موظف اند از خط عبور یا مسیر عبور سمت راست حرکت کنند مگر اینکه سمت راست به هر علتی بسته باشد. مگر در زمان گردش به چپ.

نظر شما
طراحی و تولید: "ایران سامانه"