کد خبر: ۵۴۰۸۲۶
تاریخ انتشار: ۱۶:۵۷ - ۱۸ دی ۱۳۹۷

روزنامه قانون: مدتي بود كه رايزني‌هاي زيرپوستي با طالبان انجام مي‌شد و برخي تحركات، راهبردي عميق و جديد براي تغيير موضع نسبت به اين گروه را خبر مي‌داد. اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه داعش به كمك آمريكا به افغانستان نفوذ كرد و ايران و روسيه از اين اقدام احساس خطر كردند و براي ايستادگي در برابر داعش برنامه‌هاي صلح در افغانستان را پيگيري كردند كه در اين ميان ناچار شدند تا با طالبان نيز به گفت‌وگو بنشينند.

در همين راستا ولي ا... نانواكناري، عضو كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي درپاسخ به سوال «قانون» مبني براينكه گفت‌وگوي ايران با طالبان تا چه اندازه مي‌تواندكارسازباشد،گفت:« ناامني‌هايي كه درداخل افغانستان ايجاد شده اثرات منفي روي كشور ما داشته است. اگربتوانيم امنيت را دركشورهاي همسايه ايجادكنيم، منافع هردوكشوردرآن لحاظ شده است».

وي اظهارداشت:«بخش چشمگيري از خاك افغانستان دردست طالبان است و بايد آن‌ها را وادار كرد تادرافغانستان آرامش وامنيت ايجاد كنند. اين آرامش وامنيت مي‌تواند اثرات مثبتي روي امورات تجاري، اقتصادي، سياسي وامنيتي منطقه داشته باشد».

نانواكناري معتقد است:« اين گفت‌وگوها وارتباطات مي توانداثرمثبتي درجهت امنيت درداخل كشورنيز داشته باشد».

وي گفت:« اميدواريم يك حاكميت ملي درداخل افغانستان ايجادشود تا با تامين امنيت وآرامش درآن كشور امنيت براي همسايگان نيز وجود داشته باشد».

اين عضو كميسيون امنيت ملي درباره فرضيه مذاكره با طالبان براي ضربه زدن به داعش گفت:«موضوع داعش،بحثي خارج ازكشورهاي افغانستان ،سوريه وعراق است و همه اقدامات داعش را قبول ندارند و حركت هاي آن ها رابه عنوان حركت‌هاي تروريستي مي دانندكه قابل مذاكره نيست زيرا داعش وابسته به بيگانگان وخشونت طلب است».

وي درباره موافقت افغانستان درخصوص گفت‌وگو باطالبان اظهارداشت :«بي‌شك ايران منافع ملي واقتدار نظام افغانستان را در نظرمي گيرد تا اين كشور بتواند به آرامش و ثبات درمنطقه برسد».

نماينده مردم بابلسر درباره مخالفت هند نسبت به اين مذاكرات نيز گفت:«بعيد مي دانم اين موضوع ربطي به هند داشته باشدكه بخواهدآن‌را در دستوركار قراردهدونگراني داشته باشد».

نانواكناري درباره اينكه گفته مي شود نبايد به گروه تروريستي طالبان اعتماد كرد، اظهارداشت :«بحث اعتماد به طالبان مطرح نيست بلكه بحث همراه كردن آن‌ها براي رسيدن به آرامش وامنيت دركشور افغانستان وهمسايگان است».

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"