کد خبر: ۵۵۷۶۳۶
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۸ - ۲۱ تير ۱۳۹۸

یکی از موضوعات چالش برانگیز در دنیای امروز، مسأله سقط جنین است. تفاوت دیدگاه فردگرایان و جامعه گرایان موجب اتخاذ مواضعی متفاوت در نقد و تحلیل این مسأله می‌شود.

به گزارش ایسنا، افسانه میرزازاده، کارشناس ارشد حقوق بشر، دیدگاه توماس ناگل و جان راولز وفمنیست های فردگرا را تشریح و با ارائه دیدگاه‌های مایکل سندل و مکین تایر و فمینیست های جامعه گرا به قیاس و ارزیابی این دو حوزه فکری فردگرایی و جامعه گرایی در مورد موضوع سقط جنین پرداخته است.

این محقق می‌گوید: با تأمل در آرای فردگرایان و جامعه گرایان در تحلیل مسأله سقط جنین می‌توان دریافت که فردگرایان بر حقوق و آزادی‌های فردی تأکید دارند و حقوق زن را به عنوان شهروند برابر، مقدم بر حیات جنین می‌دانند.

میرزازاده می‌افزاید: تحلیل هر یک از فردگرایان در تقدم بخشی حقوق فردی متفاوت است و همین تحلیل‌های متفاوت موجب شده است که در میان فردگرایان نیز قرائت‌های مختلفی از وضعیت جنین و جواز سقط جنین ارائه شود.

باوجود تمامی تحلیل‌های متفاوت می‌توان گفت که فردگرایان خواستار تقدم بخشی آزادی زنان بر سایر ارزشهای سیاسی هستند، اما آنچه به عنوان ضعف دیدگاه فردگرایان قابل مشاهده است این است که آنان در تمایز حوزه خصوصی و حوزه عمومی مالک و معیاری که شاخصه منطقی و قابل قبولی در تشخیص و ارزیابی باشد ارائه نمی‌کنند.

به گفته این محقق جامعه گرایان از موضعی متفاوت به نقد دیدگاه فردگرایان در جواز سقط جنین می‌پردازند و از یک منظر به تحلیل وضعیت جنین نمی‌پردازند، ولی نقطه اشتراک در بحث‌های آنان این است که بدون در نظر گرفتن اخلاق، مذهب و ملاحظات عمومی جامعه نمی‌توان به مسأله سقط جنین پرداخت.

آنان بر تمایز میان حوزه خصوصی و عمومی پافشاری می‌کنند، اما شاخصه‌های روشنی از این تمیز ارائه نمی‌دهند. عده‌ای از جامعه گرایان فمینیست خواستار جواز سقط جنین به نفع حقوق زنان بوده اند، اما از آنجا که دیدگاه جامعهگرایانه آنها با ارزش‌های فمینیستی قابل جمع نبود تصمیم گرفتند که در موضوع سقط جنین بار دیگر به الگوهای فردگرایانه پناه ببرند و با تکیه بر حقوق و آزادی‌های فردی از طرفداران سقط جنین حمایت کنند.

به عبارت دیگر عده‌ای از جامعه گرایان فمینیسم در مورد این مسأله دیدگاه‌های فلسفی جامعه گرایانه خود را کنار گذاشتند.

این تحقیق در سال هفتم، شماره بیست و چهارم "فصلنامه اخلاق پزشکی" منتشر شده است.

برچسب ها: سقط جنین ، سقط
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"